Artikelen zoeken

Innovate Dementia winnaar CZ Zorgprijs

Wij doen regelmatig onderzoek in opdracht van andere organisaties. Ook doen we soms onderzoek dat niet binnen een van onze vaste onderzoeksthema's valt. Voorwaarde is dat het onderzoek past binnen onze missie en ambitie.

Inspiratiedag Come Together
Inspiratiedag Come Together 2.JPG

Innovate Dementia winnaar CZ Zorgprijs

Wet

Zelf aan de slag

Ecogram is een innovatief zorgproduct van het eLab. Omdat de app nog in ontwikkeling is kun je deze nog niet in de App Store vinden. Wél kun je de app alvast uitproberen en ons een handje helpen door feedback te geven. Als je het onderstaande formulier invult ontvang je binnen enkele dagen een uitnodiging waarmee je Ecogram kunt downloaden. De handleiding vind je hier.

Innovate Dementia winnaar CZ Zorgprijs

Innovate Dementia winnaar CZ Zorgprijs

De onderzoeksgroepen

Timeline: Innovate Dementia


Innovate Dementia winnaar CZ Zorgprijs

1 november 2016 | Harriët Verbeek, Liselore Snaphaan, Iris Geerts

Innovate Dementia is winnaar geworden van de CZ Zorgprijs 2016. Hiermee kan het projectplan ‘B(O)D: begrijpend (onder)handelen bij dementie’ uitgevoerd gaan worden. Het project B(O)D zet de mogelijkheden van het voorkomen van onvrijwillige zorg in de dagelijkse praktijk bij mensen met dementie meer op de kaart. Aan de prijs is een bedrag van € 25.000,- gekoppeld.

Wat als u zorg krijgt zonder dat u dat wilt?

Zelfmanagement en zelfregie zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Vooral als het gaat over het omgaan met eigen regie bij cliënten en hoe je dat positief kunt stimuleren. Dit is zichtbaar aan de inhoud van de keukentafelgesprekken met cliënten, maar ook door de hoeveelheid handreikingen en scholingen voor hulpverleners. Maar wat nu als je ziet dat het misloopt, dat iemand téveel de eigen regie houdt en zichzelf daarbij zichtbaar tekort doet en er gevaarlijke situaties ontstaan? De richtlijnen die nu beschikbaar zijn in de ouderenzorg richten zich op ernstig verstoorde situaties zoals gedwongen opnames. Concrete richtlijnen voor het tussenveld ‘effectieve bemoeizorg’ zoals dat in de psychiatrie genoemd wordt, ontbreken.

Begrijpend (onder)handelen bij dementie

Het project B(O)D zet daarom de mogelijkheden van het voorkomen van onvrijwillige zorg in de dagelijkse praktijk bij mensen met dementie meer op de kaart. Dit door een extra module te ontwikkelen voor de al bestaande psycho-educatie-cursus. Een cursus ‘Alles over dementie' genaamd, die nu al met succes aangeboden wordt in Minddistrict. De nieuwe online-module gaat zich specifiek richten op het voorkómen van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie. Ze zal samen met cliënten, naasten en hulpverleners worden ontwikkeld. Op deze manier geeft B(O)D niet alleen een stem aan de behoeftes van de verschillende doelgroepen, maar worden via E-health ook concrete handvatten aangeboden om het fenomeen onvrijwillige zorg te kunnen voorkomen.

Innovate Dementia en GGzE

De laatste jaren bleef GGzE investeren om voortgang te kunnen bieden aan Innovate Dementia. Dit wordt gedaan in de vorm van maandelijkse discussiegroepen, onderzoek en opleidingsplaatsen. Vooral de goede samenwerking en afstemming van de afdeling Ouderenpsychiatrie en Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie mag hier de credits voor hebben.

CZ Zorgprijs

Het CZ fonds reikt jaarlijks de CZ Zorgprijs uit om vernieuwende projecten rond een specifiek thema te bevorderen. Met het thema 'de cliënt wikt, de ander beschikt' ging het CZ fonds dit jaar op zoek naar creatieve ideeën en oplossingen die onvrijwillige zorg bij ouderen kunnen voorkomen.

Liselore snaphaanl 1.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Liselore Snaphaan hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.