Artikelen zoeken

Crisiskaart helpt

24 september 2018 | Karin Lorenz

De Crisiskaart is geen nieuwe uitvinding. Mogelijk ken je het al van jaren geleden zelfs. De organisatie achter de Crisiskaart is echter wel nieuw. GGzE heeft namelijk in 2018 subsidie gekregen en daarmee de kans om de Crisiskaart grootschaliger beschikbaar te gaan stellen middels een regionaal project dat tot eind 2019 loopt. Onze droom is dat iedere burger in Zuidoost-Brabant, die baat zou kunnen hebben bij een Crisiskaart, een Crisiskaart kan opstellen.

Een crisiskaart helpt

Mensen…mensen, die vrezen een crisis mee te gaan maken, bang zijn om in een verwarde toestand te raken of het tijdens een crisis moeilijk vinden om aan te geven wat er nodig is, dáár draait het project Crisiskaart om.

Dit roept mogelijk de vraag op: “Wat is een crisis?” Een crisis is voor iedereen anders en is daardoor ook niet in één volzin te beschrijven. Wat wel voor iedereen geldt is dat een crisis iets naars is om mee te maken, voor de persoon zelf en voor de omgeving. Een Crisiskaart biedt hulp in het houden van eigen regie, het voorkomen van crisis en het geven van een eigen stem tijdens een crisis.

Wat is de Crisiskaart?

De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee. De Crisiskaart geeft aan wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten als iemand in crisis is. Wie kunnen ze bellen? Welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), naasten en vertrouwenspersonen?

De Crisiskaart is de samenvatting van een crisisplan, dat wordt opgesteld op het moment dat iemand helder voor ogen heeft wat er moet gebeuren op het moment dat hij/zij in een (psychische) crisis raakt.

Bij het opstellen van dat plan kijken de kaarthouder en een Crisiskaartconsulent hoe een crisis zich opbouwt, welke signalen er zijn en hoe verdere ontwikkeling van de crisis is te voorkomen. Het nadenken over de opbouw van een crisis is heel waardevol voor een kaarthouder. De opgedane (zelf)kennis kan de impact van een crisis verminderen of een crisis zelfs voorkomen.

Bekijk voor meer informatie het filmpje van Groeirijk op youtube of ga naar de landelijke website www.crisiskaart.nl.

foto portem..jpg

Waar staan we nu?

De eerste stappen zijn gezet. We hebben een geweldig team Crisiskaartconsulenten opgeleid en zij werken verspreid over de organisatie. Er zijn kleinschalige pilots gestart, die we gaan uitbreiden. Binnenkort volgt hier meer informatie over. Daarnaast gaan we in de keten in dialoog met belangrijke ketenpartners. Wij hebben als GGzE nu de expertise opgebouwd, maar het aanbieden van de Crisiskaart kunnen we niet alleen, dat willen we samen oppakken in de keten.

Heb jij vragen of interesse in de Crisiskaart?

Neem dan contact met ons op. Binnenkort horen jullie meer van ons!

karin lorenz -artzjpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Karin Lorenz. Kijk ook op de teampagina. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.