Artikelen zoeken

Online behandelen

Online behandelen waar mogelijk, face-to-face waar nodig. Dat is de koers die GGzE de komende jaren verder uitwerkt. Voor dit doel is een online behandelteam samengesteld dat zich focust op het ontwikkelen, implementeren en behandelen via online kanalen. Hoewel GGzE niet de enige is met een online aanbod, geldt ze binnen de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg wel als voorloper.

 

Waarom investeert GGzE in online behandelen?

GGzE zet zich er al 100 jaar voor in om de béste zorg te geven aan mensen die kampen met psychische problemen. We maken gebruik van actuele wetenschappelijke inzichten en nieuwe technologische ontwikkelingen. Wát voor iemand de beste zorg is en in welke vorm deze het beste kan worden aangeboden, stemmen we af op de persoon. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in online behandelvormen. De komende tijd zetten we hier versterkt op in, met extra middelen en menskracht. Het online behandelteam, onderdeel van GGzE Direct , gaat online behandelen binnen GGzE een stap vérder brengen.

Waarom online behandelen?

GGzE is ervan overtuigd dat mensen gelukkiger zijn als ze zelf regie nemen in hun eigen leven. Online behandelen biedt hiervoor mooie kansen. Het sluit aan op de wens van cliënten om waar en wanneer zij willen, aan de slag te gaan met psychische klachten onder deskundige begeleiding. Met ons online aanbod kunnen we méér mensen sneller en ook op afstand helpen.

Daarnaast helpt online behandelen om de zorgkosten beheersbaar te houden. De komende jaren zullen steeds meer mensen een beroep doen op geestelijke gezondheidszorg. Als we doorgaan op de bestaande weg groeien de wachtlijsten en stijgen de zorgkosten. Door in te zetten op online kunnen we zowel de wachttijden als de kosten in toom houden. Dat is in ieders belang.

Bij online behandelingen wordt gewerkt in een beveiligde omgeving om de privacy te waarborgen. De online behandelmodules zijn kwalitatief van hoog niveau en worden ondersteund door gecertificeerde behandelaren.

Online coaching

Naast online behandeling biedt  GGzE ook online coaching. Online coaching is geschikt voor iedereen die wil werken aan mentale gezondheid. Bij online coaching kan zelfstandig gewerkt worden aan online modules, maar met begeleiding van een ervaren en gediplomeerd coach. Bijvoorbeeld door te chatten, of met ‘videobelafspraken’. Online coaching bieden we aan via de Welshop. In de Welshop kan men kwalitatief goede producten aanschaffen, wel of niet vergoed door de zorgverzekeraar, ondersteund door gecertificeerde coaches. We hebben als GGZ-specialist wel een naam hoog te houden. Kijk voor meer informatie over online coaching in de Welshop​​​​​​. Of op GGzEi voor meer achtergrond informatie.

Minddistrict