Artikelen zoeken

Kwaliteit van leven in beelden

17 juli 2018 | David Buitenweg

De QoL-ME is een meetinstrument voor kwaliteit van leven. Om de QoL-ME laagdrempelig en gemakkelijk te maken, maken we waar mogelijk gebruik van beelden in plaats van woorden. Het is al niet gemakkelijk om een ingewikkeld concept als kwaliteit van leven in woorden uit te drukken. Hoe gaat dat met beelden?

Geen woorden maar beelden

Ieder mens streeft naar een goede kwaliteit van leven. Soms maken omstandigheden dit erg lastig. Om mensen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun streven naar een goede kwaliteit van leven, is het belangrijk dat we kwaliteit van leven op een goede manier kunnen meten. Er bestaan dan ook veel meetinstrumenten voor kwaliteit van leven. Deze instrumenten zijn echter niet voor iedereen even geschikt. Dit komt onder andere omdat instrumenten vaak zijn gebaseerd op ingewikkelde taal, terwijl beelden voor sommige mensen gemakkelijker te interpreteren zijn. Maar wie kwaliteit van leven met behulp van beelden probeert te meten, loopt tegen een probleem aan. Want hoe druk je een ingewikkeld concept als kwaliteit van leven uit in beelden?.

Concept mapping

GGzE en collega’s van Tranzo, Tilburg University hebben geprobeerd dit probleem op te lossen. Met behulp van concept mapping, een methode om ingewikkelde concepten in kaart te brengen, hebben zij geprobeerd kwaliteit van leven in beelden uit te drukken.

De visuele concept map
De visuele concept map bevat 160 beelden van kwaliteit van leven, verdeeld over acht clusters.

Wetenschappelijk artikel

Een (Engelstalig) wetenschappelijk artikel is recent verschenen in het International Journal of Methods in Psychiatric Research (Impact Factor: 3.176). Het artikel is hier te vinden. Naast de wetenschappelijke publicatie, vindt de visuele concept map ook zijn weg naar de praktijk. De beelden worden namelijk gebruikt in de Qol-ME, een innovatieve, digitale, visuele, en gepersonaliseerde applicatie die door mensen met psychiatrische problemen gebruikt kan worden om hun kwaliteit van leven in kaart te brengen.

David buitenweg.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met David Buitenweg. Kijk ook op onze teampagina . Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.