Artikelen zoeken

Back to the Future opgeleverd!

5 maart 2021 | Chijs van Nieuwenhuizen, Ilja Bongers, Marlies Grolle

In het project Back to the Future zijn GGzE onderzoekers op zoek gegaan naar onderzoeksthema's die relevant zijn om de kwaliteit van de forensische zorg voor jeugd in de toekomst te verbeteren en te waarborgen. De ontwikkelaars hebben aan de hand van de scenariomethode problemen, implicaties en uitdagingen voor de toekomst van de forensische zorg voor jeugd in kaart gebracht. Op basis hiervan zijn er zes onderzoeksthema's geformuleerd. Onderzoek op deze zes thema’s zorgt dat de forensische jeugdzorg in de toekomst doorontwikkeld kan worden en dat er blijvend goede zorg kan worden geleverd, ook als de samenleving verandert.

Benieuwd naar het eindrapport? Deze is te lezen op de website van KFZ Jeugd: https://buff.ly/3usRXiC

 

Samenvatting/Abstract

Het doel van dit rapport is om een overzicht te geven van onderzoeksthema’s die relevant zijn om de kwaliteit van de forensische zorg voor jeugd in de toekomst te verbeteren en te waarborgen. De onderzoeksthema’s zijn zo geformuleerd dat KFZ-J een onderzoeksagenda kan ontwikkelen die voorziet in actuele en toekomstige onderzoeksbehoeften van de forensische zorg voor jeugd. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Precall ‘Behoeften inventarisatie forensische jeugdveld’ van KFZ-J.

De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd:

 • Welke relevante trends en ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de toekomst van de forensische zorg voor jeugd?
 • Welke relevante onderzoeksthema’s zijn er binnen het werkveld van de forensische zorg voor jeugd?
 • Welke relevante lopende en recent afgeronde onderzoeken zijn er binnen de forensische zorg voor jeugd?

Scenariomethode

De onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van de scenariomethode. Als voorbereiding op het ontwikkelen van de toekomstscenario’s is een themagerichte literatuurstudie naar trends voor de toekomst van de forensische zorg voor jeugd uitgevoerd. Samen met 22 experts uit de forensische zorg voor jeugd zijn vier toekomstscenario’s ontwikkeld in twee workshops en zijn - aan de hand van deze scenario’s en samen met experts - onderzoeksthema’s geformuleerd. Daarnaast is op verzoek van KFZ-J een overzicht gemaakt van lopende en recent afgeronde onderzoeken in de forensische zorg voor jeugd.Met behulp van scenario’s zijn problemen, implicaties en uitdagingen voor de toekomst van de forensische zorg voor jeugd benoemd.

Onderzoeksthema’s

Op basis hiervan zijn zes onderzoeksthema’s geformuleerd, deze zijn:

 1.  Behandeling met en zonder medewerking,
 2. Shared decision making,
 3. Instant feedback,
 4.  Ethische vraagstukken,
 5.  Positieve psychologie en
 6.  Levensloopbenadering.

Voor elk thema zijn onderzoeksvragen geformuleerd. Onderzoek op deze zes thema’s zorgt dat de forensische zorg voor jeugd in de toekomst doorontwikkeld kan worden en dat er blijvend goede zorg kan worden geleverd, ook als de samenleving verandert. De onderzoeksvragen sluiten aan bij het masterprotocol van KFZ-J en kunnen door KFZ-J gebruikt worden om de onderzoeksagenda voor de komende 10 jaar op te stellen.

Als aanvulling op de onderzoeksvragen zijn drie algemene aanbevelingen gedaan aan KFZ-J voor het opstellen van de onderzoeksagenda.

 1. Breng de bestaande kennis en producten in kaart en implementeer de veelbelovende producten die aansluiten bij de onderzoeksthema’s.
 2. Voer studies uit in een breed spectrum van jeugdigen over verschillende organisaties heen en niet alleen in een enkele specifieke groep. Op deze manier wordt de kennis breder inzetbaar en kunnen alle onderdelen van de forensische zorg voor jeugd profiteren van de verzamelde kennis.
 3. Betrek jeugdigen actief bij alle studies, zowel bij de opzet van de studie als bij de uitvoering.1 Een actieve en betekenisvolle participatie van jongeren zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de forensische zorg voor jeugd vanuit het perspectief van de jeugdigen.

* Zie ook het ZonMw programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd waarin jongeren actief betrokken worden bij de opzet en uitvoering van de projecten (www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd/)

 

Met dank aan David Buitenweg voor het kritisch lezen van het eindrapport en Marilyn Peeters voor de visuele weergave van de onderzoeksvragen.

afbeelding Be a Barista_193799094.jpeg
Chijs van Nieuwenhuizen.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Chijs van Nieuwenhuizen. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.