Artikelen zoeken

Start project Back to the Future

1 maart 2019 | Ilja Bongers, Marlies Grolle

Vanaf juni 2018 is Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J) een feit!

Na het succes van KFZ voor de volwassenensector zijn in 2017 in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid de eerste stappen gezet. Na een uitgebreide veldconsultatie met diverse interviews is een programmacommissie samengesteld. We kunnen van start, aldus Daniek Nellissen, projectcoördinator KFZ-J (Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd). 

Commissie

Een commissie bestaande uit 3 bestuurders, 3 professionals en 3 wetenschappers vertegenwoordigt het forensische jeugdveld.  Deze programmacommissie beslist over uit te zetten callonderwerpen (onderzoeksonderwerpen), projectvoorstellen en eindproducten. KFZ-J is van start gegaan met een pre-call waarin de behoeften inventarisatie van het forensische jeugdveld centraal staat.

Onderzoeksagenda

Het forensische jeugdveld centraal zetten is gedaan om zo objectief mogelijk een onderzoeksagenda samen te stellen met onderwerpen waarvoor veel draagvlak is. Op basis van de uitkomsten uit deze behoeften-inventarisatie zullen onderzoeksoproepen uitgezet worden, waarop projectvoorstellen ingediend kunnen worden.'

Projectopdracht

KFZ-J heeft deze projectopdracht gegeven aan GGzE en de Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg, in samenwerking met Tranzo Tilburg University. Dit project wordt uitgevoerd door Marlies Grolle, dr. Ilja Bongers en prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen.

Dit project is gestart onder de naam Back to the Future - De toekomst van het forensische jeugdwerkveld: behoeften inventarisatie met de scenariomethode.

Logo KFZj Start.jpg
 ilja.png

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Ilja Bongers. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.