Artikelen zoeken

Kwaliteit bepalen werkrelatie cliënt en (F)ACT team Deel 2: de vragenlijst!

22 juli 2020 | Diana Roeg, Monique van Haaren

Een goede relatie met de hulpverlener én het team

In juli 2018 berichtten we op GGzEi over het onderzoek naar de kwaliteit van de werkrelatie tussen de cliënten van ambulante ACT- en FACT-teams en de teams. Zie ook https://bit.ly/2ORDYiF

Twee jaar later willen we graag de resultaten met jullie delen!

Aanleiding voor het onderzoek in het kort

Wat we wilden weten, is wat volgens cliënten en hulpverleners van ambulante ACT- en FACT-teams belangrijk is in de werkrelatie tussen cliënt en team. Aan de hand van deze inbreng hebben we een vragenlijst ontwikkeld om deze specifieke werkrelatie te meten. Zo’n vragenlijst bestond nog niet. Wanneer we de kwaliteit van deze werkrelatie kunnen meten, krijgen we meer zicht krijgen op de cliëntervaringen op dit gebied en kunnen we daarmee investeren in het ontwikkelen van goede werkrelaties.

In de toekomst kan ook het effect van de kwaliteit van de werkrelatie met een ACT- en FACT team op de mate van herstel gemeten worden. Wanneer we ontdekken dat bepaalde kenmerken van de werkrelatie bijdragen aan de mate van herstel, kunnen we vervolgens investeren in het verbeteren van deze kenmerken van de relatie. Daarmee kunnen we zorg bieden die mogelijk tot nog meer herstel leidt.

mvh 4.jpeg

Het onderzoek

Na een literatuurstudie hebben eind 2018 twee concept map sessies plaatsgevonden, één met cliënten, ex-cliënten en ervaringsdeskundigen en één met professionals en experts uit het veld. In deze sessies is gebrainstormd over wat belangrijk is voor een goede werkrelatie tussen cliënten, hulpverleners binnen het team en het team. Na de brainstorm hebben de deelnemers aangegeven welke onderwerpen zij bij elkaar vinden passen en welke onderwerpen zij het meest belangrijk vinden voor de werkrelatie. Met de resultaten van deze sessies zijn items geformuleerd voor de vragenlijst.

De eerste versie van de vragenlijst is met behulp van cognitieve interviews en een zogenaamde ‘think aloud’ procedure getest door een aantal professionals en cliënten. Bij een cognitief interview met ‘think aloud’ procedure wordt degene die de vragenlijst invult gevraagd om de vragenlijst hardop voor te lezen en zijn of haar gedachten hardop onder woorden te brengen. Op die manier wordt onderzocht of iedereen die de items invult de items hetzelfde interpreteert. Als dat zo is, wordt de vragenlijst immers betrouwbaarder.

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze testfase is een aantal items aangepast en heeft de vragenlijst haar definitieve vorm aangenomen.

Resultaat

De uiteindelijke vragenlijst, ‘assessing Working Alliance in Multidisciplinary teams’ (WAM), bestaat uit 25 items. De items zijn verdeeld over drie subschalen: band, taak/doel en team. Er is een versie voor cliënten en een versie voor professionals.

En nu?

Nu onderzoeken we of de vragenlijst verder onderzocht kan worden door GGzE, Tranzo en GGz Lentis, om haar psychometrische eigenschappen en predictieve validiteit te testen. In zo’n onderzoek wordt gekeken of de vragenlijst betrouwbaar en intern consistent is en of de lijst meet wat ze beoogt te meten. Ook willen we graag weten welke onderdelen van de werkrelatie samenhangen met herstel en hoe we door middel van het verbeteren van de werkrelatie herstel kunnen bevorderen.

Voor de geïnteresseerde lezer!

Hier vindt u een flyer met daarop een korte samenvatting van het proces van het onderzoek en de cliëntversie van de vragenlijst.

mvh1.JPG
mvh2.JPG
Monique van HaarenPNG.PNG

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Monique van Haaren. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.