Artikelen zoeken

Afronding ‘Back to the future - De toekomst van het forensische jeugdveld’

In maart 2019 zijn Chijs van Nieuwenhuizen, Marlies Grolle en Ilja Bongers gestart met het project ‘Back to the future - De toekomst van het forensische jeugdveld’ (Zie project info op deze site ). In het project is - samen met experts - onderzocht welke onderzoeken nodig zijn om de forensische zorg voor jeugd ook in de toekomst van topkwaliteit te laten zijn. Kwaliteit Forensische Zorg-Jeugd, die het project financierde, gaat aan de hand van dit project een onderzoeksagenda voor de komende tien jaar opstellen. In januari 2020 is het project afgerond met een eindrapport dat te zijner tijd beschikbaar wordt gesteld via de website van Kwaliteit Forensische Zorg-Jeugd.

IMG_1191.JPG

De onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van de scenariomethode. Samen met 22 experts zijn vier toekomstscenario’s ontwikkeld. Elk toekomstscenario kent zijn eigen problemen, implicaties en uitdagingen voor de toekomst. Aan de hand van deze problemen zijn zes robuuste onderzoeksthema’s geformuleerd. Robuuste thema’s zijn thema’s die samenhangen met meer dan één scenario. De onderzoeksthema’s zijn: (1) Behandeling met en zonder medewerking, (2) Shared Decision Making, (3) Instant feedback, (4) Ethische vraagstukken, (5) Positieve psychologie en (6) Levensloopbenadering.

Aanbevelingen

Op basis van de robuuste thema’s worden drie aanbevelingen gedaan waarmee KFZ-J de onderzoeksagenda voor de komende 10 jaar op kan stellen. Breng de bestaande kennis en producten in kaart en implementeer de veelbelovende producten die aansluiten bij de onderzoeksthema’s.
1. Voer studies uit in een breed spectrum van jeugdigen over verschillende organisaties heen en niet alleen in een enkele specifieke groep. Op deze manier wordt de kennis breder inzetbaar en kunnen alle onderdelen van de forensische zorg voor jeugd profiteren van de verzamelde kennis.
2. Betrek bij alle studies jeugdigen actief, zowel bij de opzet van de studie als bij de uitvoering.
3. Een actieve en betekenisvolle participatie van jongeren zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de forensische zorg voor jeugd vanuit het perspectief van de jeugdigen.

 

 ilja.png

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Ilja Bongers. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.