Artikelen zoeken

Onderzoeksgroep FGGz

Wij doen regelmatig onderzoek in opdracht van andere organisaties. Ook doen we soms onderzoek dat niet binnen een van onze vaste onderzoeksthema's valt. Voorwaarde is dat het onderzoek past binnen onze missie en ambitie.

Inspiratiedag Come Together
Inspiratiedag Come Together 2.JPG

Onderzoeksgroep FGGz

Wet

Zelf aan de slag

Ecogram is een innovatief zorgproduct van het eLab. Omdat de app nog in ontwikkeling is kun je deze nog niet in de App Store vinden. Wél kun je de app alvast uitproberen en ons een handje helpen door feedback te geven. Als je het onderstaande formulier invult ontvang je binnen enkele dagen een uitnodiging waarmee je Ecogram kunt downloaden. De handleiding vind je hier.

Onderzoeksgroep FGGz

Onderzoeksgroep FGGz

De onderzoeksgroepen

Onderzoeksgroep FGGz

Hoe kunnen we kinderen en jongeren met complexe problemen het beste helpen om te voorkomen dat ze (opnieuw) in contact komen met politie en justitie? De onderzoeksgroep Forensische Geestelijke gezondheidszorg doet er onderzoek naar. Dit onderzoek is belangrijk want op dit moment heeft slechts ongeveer de helft profijt van behandeling.

Doel van het onderzoek

De onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg richt zich op het verbeteren van de zorg en behandeling van kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen. Doel is deze kinderen en jongeren beter in staat te stellen hun vaardigheden en kwaliteiten te benutten in de maatschappij en te voorkomen dat zij (opnieuw) in contact komen met politie en justitie.

Door middel van innovatief klinisch onderzoek werken we eraan meer zicht te krijgen op beschermende en risicofactoren, neuropsychologische en cognitieve beperkingen en de behandelvoortgang. De onderzoeksbevindingen helpen behandelaren om beter in te spelen op de wensen en behoeften van deze kinderen en jongeren.

Onderzoeksthema's

De onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg concentreert zich op 3 wetenschappelijke onderzoeksthema's. Binnen elk thema vinden meerdere onderzoeksprojecten plaats, vaak in samenwerking met externe partners.

  • Beschermende en risicofactoren van problematisch gedrag
    Doel is te achterhalen op welke wijze kinderen en jongeren het beste geholpen kunnen worden zodat ze in de toekomst niet (weer) in aanraking komen met politie of justitie.
  • Neuropsychologische en cognitieve aspecten van gedrag
    Binnen dit onderzoeksthema onderzoeken we hoe de informatieverwerking van kinderen en jongeren verloopt.
  • Feedback en behandelsucces
    Doel is te onderzoeken op welke wijze het beste feedback gegeven kan worden om het behandelsucces te vergroten. Door de ontwikkeling van het gedrag van de jongeren vast te leggen, onderzoeken we wat de aangeboden zorg oplevert en kunnen we waar nodig de zorg bijsturen.

Naast onderzoek binnen bovengenoemde thema's doen we onderzoek in opdracht van andere organisaties.

Onderzoeksleider

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen is programmaleider van de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg. Zij is behandelaar bij De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie. Chijs van Nieuwenhuizen bekleedt ook de leerstoel Forensische Geestelijke Gezondheidszorg bij Tranzo (Universiteit van Tilburg). Deze leerstoel wordt gefinancierd door GGzE.