Artikelen zoeken

Onderzoeksgroep Medisch-Psychiatrisch

Wat zijn onderliggende mechanismen van (vroege) psychose, autismespectrumstoornissen en stemmingsstoornissen? Hoe kunnen we deze inzichten vertalen naar gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling? Deze vragen staan centraal in de onderzoeksprojecten van de Medisch-psychiatrische onderzoeksgroep.

Doel van het onderzoek

De Medisch-psychiatrische onderzoeksgroep wil de processen die ten grondslag liggen aan het ontstaan en het beloop van psychische aandoeningen beter leren begrijpen. Daarnaast bestuderen we de factoren die het psychisch welzijn bevorderen. We vertalen de onderzoeksbevindingen naar diagnostische hulpmiddelen en behandelingen die beter inspelen op de individuele cliënt.

Onderzoeksthema's

De Medisch-psychiatrische onderzoeksgroep werkt nauw samen met de School for Mental Health and Neuroscience van de Universiteit Maastricht. Het onderzoek richt zich op de volgende thema's:

 • Psychische klachten in het leven van alledag
  Doel van dit onderzoeksthema is inzicht te krijgen in hoe mensen met psychische aandoeningen functioneren in het dagelijks leven. Door gevoelens, gedrag en de context systematisch te registeren, krijgen we beter zicht op de oorzaken van psychische aandoeningen.
 • Onderliggende neurobiologische en neurocognitieve processen
  Welke rol spelen processen in de hersenen, stress- en informatieverwerking bij het ontstaan en beloop van psychische aandoeningen? Dat onderzoeken we binnen het onderzoeksthema Neurobiologische en neurocognitieve processen.
 • Zelfmonitoring als diagnostisch hulpmiddel
  Binnen dit onderzoeksthema bestuderen we de effectiviteit en klinische toepasbaarheid van elektronische zelfmonitoring in de diagnostiek van onder meer psychose, autismespectrumstoornissen en stemmingsstoornissen.
 • Zelfmonitoring als innovatieve behandelstrategie
  Onderzoek naar innovatieve zelfmonitoring-interventies op het gebied van psychotherapeutische en farmacotherapeutische behandelingen staan binnen dit onderzoeksthema centraal. We onderzoeken de effectiviteit en klinische toepasbaarheid, denk bijvoorbeeld aan dosis-optimalisatie.

Onderzoeksleider

Prof. Dr. Machteld Marcelis is hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht en programmaleider van de medisch-psychiatrische onderzoeksgroep binnen GGzE. Tevens is ze als psychiater verbonden aan TOPGGZ centrum VIBE en hoofdopleider psychiatrie. Kijk ook op de teampagina.

Projecten medisch-psychiatrische onderzoeksgroep