Artikelen zoeken

Roadmap Online Behandelen

Binnen de Roadmap Online Behandelen wordt beschreven hoe het onderzoek binnen GGzE op het gebied van online behandelen er de komende jaren uit zal zien. Dit onderzoek is vormgegeven aan de hand van het binnen GGzE geformuleerde uitgangspunt ‘online waar het kan, face-to-face als het moet’.

De onderzoeksvragen zijn in samenspraak met de praktijk geformuleerd:

 • Wat is de doelmatigheid (kosten i.r.t. kwaliteit) van (volledig) online behandelen in vergelijking met blended care?
 • Hoe verhoudt zich het herstel van cliënten die online behandeling ontvangen ten opzichte van blended care?
 • Wat zijn de ‘gebruikerservaringen’ van cliënten met online behandelen en welke drijfveren spelen daarin een rol?
 • Wat zijn de mogelijkheden om het online aanbod van GGzE uit te breiden en om online behandelen vanuit het Online Behandelteam door te laten groeien in de organisatie?

 

De hieronder beschreven onderzoeken dragen bij aan deze roadmap.

 • Onderzoek naar de eerste resultaten van het online behandelteam als het gaat om procesuitkomsten en cliëntervaringen
  • Onderzoekers: n.n.t.b., dr. Joyce Bierbooms (coördinator), Monique van Haaren (opdrachtgever)
  • Looptijd: n.n.t.b.
 • eHealth in de keten (VIPP Voucher)
  • Onderzoekers: n.n.t.b., dr. Joyce Bierbooms (coördinator)
  • Looptijd: 2020-2022
  • Dit onderzoek richt zich op de opschaling van online behandelen in de keten (huisarts – GGz) met als doel de wachtlijstproblematiek terug te dringen.
 • Opschaling online behandelen ambulante teams (SET subsidie)
  • Onderzoekers: n.n.t.b., dr. Joyce Bierbooms (coördinator)
  • Looptijd: 2020-2023
  • Dit onderzoek richt zich op de opschaling van online behandelen binnen GGzE, door met als startpunt het Online Behandelteam het online behandelen binnen 6 andere teams binnen 3 jaar te implementeren.
 • Online behandelaanbod en de Welshop – flankerend onderzoek
  • Onderzoekers: dr. Joyce Bierbooms, prof. dr. Inge Bongers
  • Looptijd : 2018-2022
 •  Onderzoek naar de mogelijkheden om de Welshop in te zetten als HR instrument, masteronderzoek
  • Onderzoekers: Irene Helderman (opleiding NSPOH), dr. Joyce Bierbooms (supervisor)
  • Looptijd: februari 2019 – juli 2020

Meer weten?