Artikelen zoeken

Innovaties in de ouderenpsychiatrie

Innovaties in de ouderenpsychiatrie; Innovate Dementia en Brabantse proeftuin dementie

Looptijd: 2013-ongoing

Innovate Dementia gestart als InterReg programma in NL getrokken door GGzE, TU/e, Brainport Development NV, gemeente Eindhoven) en de Brabantse proeftuin

Hoofdonderzoekers: dr. ing. Liselore Snaphaan, prof. dr. Inge Bongers

Dementie (Midpoint/Care, ZorgNetwek Midden Brabant, Tilburg Universiteit, Tranzo, GGzE, Fontys paramedische zorg) maken zich beiden hard om mensen met dementie te ondersteunen bij het prettig thuiswonen en bij het participeren in de maatschappij. Hierbij gaan zij complexe samenwerkingen aan met verschillende stakeholders zoals zorginstellingen, bedrijven, overheidsinstellingen om de dementiezorg te veranderen. Mensen die leven met dementie zijn een belangrijke partner bij de ontwikkeling en implementatie van technologische innovaties maar spelen ook een belangrijke rol bij sociale innovatienetwerken. Vanuit Innovate Dementia en de Brabantse proeftuin Dementie worden verschillende onderzoeken gedaan waarbij het aansluiten op de behoeften van mensen die leven met dementie centraal staat.

Binnen Innovate Dementia en de Proeftuin Dementie worden de volgende onderzoeksprojecten uitgevoerd:

  • VR en dementie om relatie tussen persoon met dementie en mantelzorger te versterken (Liselore Snaphaan)
    • Looptijd: januari 2020-januari 2021
    • Onderzoekers: Lonneke Verschuren (master student sociology; health wellbeing and society), Liselore Snaphaan (supervisor), Inge Bongers (supervisor)
  • Welke patiëntfactoren beïnvloeden de belastbaarheid van de mantelzorger gedurende het dementieproces (Robin van den Kieboom)
    • Looptijd: 2016-2022​​​​​​​​​​​​​​
    • Onderzoekers: drs. Robin van den Kieboom (science practitioner, promovendus), prof. dr. Inge Bongers (promotor), dr. ing. Liselore Snaphaan (eerste co-promotor), dr. Ruth Mark (tweede co-promotor)

In de huidige participatiemaatschappij wordt een steeds groter beroep gedaan op demantelzorger in de zorg voor mensen met dementie.  Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor die centrale persoon of personen die de rol van mantelzorger op zich heeft of hebben genomen.

Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers vaak zelf kampen met psychische problemen, doordat er  (te)  veel van de mantelzorger  wordt gevraagd en verwacht. Met dit huidige onderzoek wordt er een bijdrage geleverd aan het identificeren van mogelijke risicofactoren gedurende een dementieproces op overbelasting van de mantelzorger.

Het uiteindelijke doel is om een voorspelling te kunnen doen bij mantelzorgers die at risk zijn voor overbelasting. Dit zal leiden tot handvatten voor de professional in de dagelijkse praktijk, zodat er in de zorg voor mensen met dementie niet aan de mantelzorger voorbij wordt gegaan. Dit promotie onderzoek sluit aan bij de reeds vier jaar lopende onderzoekslijn binnen GGzE  ¨ Innovate Dementia ¨ en is eensamenwerking tussen GGzE, Tranzo en het departement Cognitive Neuropsychology van de Universiteit Tilburg.

 

Het laatste nieuws
 

> Er zijn momenteel geen onderliggende pagina's

Meer weten?