NULL Evidence Based Management van Innovatie

Artikelen zoeken

Evidence Based Management van Innovatie

Hoe kunnen we zorginnovaties benutten om de zorg en behandeling nog beter af te stemmen op de behoeften van cliënten? Hoe kunnen we ons werk efficiënter en effectiever inrichten? Dit zijn vragen waarmee de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie zich bezighoudt.

Doel van het onderzoek

De onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie opereert op het snijvlak van zorgpraktijk en wetenschap. In de zorgpraktijk wordt duidelijk waar verbeteringen mogelijk zijn, of innovaties bruikbaar zijn en hoe innovaties verder kunnen worden verbeterd. Met wetenschappelijk onderzoek onderzoeken we of innovaties effectief, efficiënt en veilig zijn. Het doel is: verbeteren van het zorgaanbod en de zorgprocessen.

Onderzoeksthema's

De onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie werkt intensief samen met andere zorginstellingen, universiteiten, bedrijven en gemeenten in Nederland, Duitsland, België en Engeland. We zijn nauw verbonden met het wetenschappelijk centrum Tranzo (Universiteit van Tilburg). Ons onderzoek concentreert zich op de volgende thema's:

 • Innovaties voor ouderen
  Het ontwikkelen en evalueren van zorginnovaties voor ouderen die bijdragen aan een toekomstbestendige ouderenzorg. Denk bijvoorbeeld aan technologische en sociale ontwikkelingen die mensen ondersteunen om langer thuis te blijven wonen.
 • Strategische beleidsvorming
  Wat zijn belangrijke overwegingen bij de inrichting van een GGZ-organisatie? Hoe kan de inzet van e-health en e-learning bijdragen aan zorg en organisatie? Dit onderzoeksthema richt zich op planning en vooruitzien in de GGZ-organisatie.
 • High and Intensive Psychiatric Care
  Mensgerichte zorg is een speerpunt, ook bij crisis en escalatie. Dit stelt nieuwe eisen aan organisaties en teams op het gebied van vroeg-signalering en de-escalatie. We ontwikkelen en toetsen nieuwe zorgmodellen met digitale en hightech-oplossingen.
 • Rehabilitatie en herstel
  Binnen dit thema onderzoeken we hoe we mensen kunnen helpen bij het persoonlijke proces van psychiatrische rehabilitatie en herstel. We bekijken hoe technologie (e-health, mobile health) en sociale innovaties (ambulante zorgmodellen) hieraan kunnen bijdragen.
 • Zorglogistiek
  Goede doorstroom en afstemming binnen en tussen afdelingen van GGZ-instellingen zijn belangrijk voor hoe mensen de kwaliteit van zorg ervaren. We onderzoeken hoe logistieke processen in de GGZ kunnen worden verbeterd.

Onderzoeksleider

Prof. dr. Inge Bongers is programmaleider van de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie. Zij is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Tilburg en is programmadirecteur MBA Health aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.