Artikelen zoeken

Wetenschappelijk onderzoek

Om jou als cliënt en verwijzer blijvend kwalitatief hoogwaardige zorg en actuele behandelingen te kunnen bieden, is GGzE voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten. Wetenschappelijk onderzoek is daarom een belangrijke pijler van ons werk. GGzE heeft drie onderzoeksgroepen.

Samenwerkingspartners

We werken nauw samen met universiteiten en kennisinstituten voor sociaal-psychiatrisch en medisch onderzoek. Daarnaast maken we onderdeel uit van de Academische Werkplaats 'Geestdrift'; een academische werkplaats binnen het onderzoeksdepartement Tranzo aan de Universiteit van Tilburg waarin wetenschap en praktijkinstellingen structureel en langdurig samenwerken.

Onze samenwerkingspartners zijn:

  • Universiteit van Tilburg
  • GGZ Breburg
  • Universiteit van Maastricht
  • Technische Universiteit Eindhoven