Artikelen zoeken

Eerste Klankbordmeeting VR Hub een succes!

19 februari 2018 | John Komen

8 februari heeft de eerste klankbordmeeting van de VR Hub plaatsgevonden in het eLab van GGzE met inhoudelijke betrokkenen en enthousiastelingen. Met de VR Hub biedt GGzE een fysieke plek om te ontdekken waar de toegevoegde waarde van Virtual Reality (VR) voor de geestelijke gezondheidszorg ligt. Daarom worden er samenwerkingen aangegaan met bedrijven, behandelaren en cliënten.

Klankbordmeeting

De interactieve klankbordmeeting was opgezet om een terugkoppeling en reflectie van het jaar 2017 te maken en hier lering uit te trekken. Naast deze reflectie was tevens het doel om onze gezamenlijke ambitie uit te spreken en te vangen in praktische doelstellingen en activiteiten voor 2018. Dit alles gebruikmakend van de ervaring en expertise van de aanwezigen. Dit is gelukt! 2017 stond in het teken van de totstandkoming van de VR Hub; van projectplan tot realisatie. Durven te experimenteren en nieuwe mogelijkheden ontdekken onder het mom van samen doen en verbindingen leggen. Gebleken is dat er een gebrek aan content en makers van content is. Content loopt om deze reden achter op het grote aanbod van (wetenschappelijke) onderzoeksvragen. Door de juiste partners bij elkaar te zetten en indien mogelijk werven van additionele financiële middelen, wordt dit tegengegaan.

Klankbordmeeting VR Hub.png

Roadshow

Een VR Hub Roadshow is succesvol opgezet als kennismakingstool met VR in de gezondheidszorg. Door deze roadshow kunnen, zowel zorgprofessionals als cliënten, echt ervaren wat VR voor hen kan betekenen. Dit heeft een positief effect op mogelijke vooroordelen die leven rondom de technologie, zoals de bruikbaarheid en complexiteit. Na afloop zijn de realistische mogelijkheden bekend. De roadshow wordt verder doorontwikkeld en op maat aangeboden zowel binnen GGzE als voor organisaties en woongroepen daarbuiten.

Proeftuinen

2018 gaat in het teken staan van het opzetten van proeftuinprojecten. Dit wordt één van de ondersteuningstaken van de VR Hub. Het is ook van belang om de technologie in te kaderen in de huidige en de te ontwikkelen zorgpaden en zorgtrajecten. Er wordt gezocht naar een verder vervolg van de eerste pilot rondom mindfulness. Tevens is de Angst- en Paniekgroep samen met MindMansion aan het testen. Ook wordt gekeken hoe VR ingezet kan worden in onderwijs en training, door middel van een samenwerking met Fontys.

Ambitie

Het is belangrijk om het enthousiasme en de mogelijkheden van VR uit te dragen. Kortom, de awareness en mindset creëren bij mensen om de mogelijkheden van VR in te zien en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. VR beleven draagt hieraan mee en is daarvoor van belang. De ambitie is uitgesproken om de betrokkenen te laten uitgroeien tot experts binnen VR technologie in combinatie met zorgmethodiek!

joep .jpeg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Joep Kolijn. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.