NULL De VR Hub

Artikelen zoeken

CZ Zorgprijs artikel.png

VR Hub

Virtual Reality (VR) is een nieuwe techniek die veel impact gaat hebben op de samenleving. GGzE gelooft dat VR kansen biedt om de geestelijke gezondheidszorg cliëntgerichter te maken.

We gaan daarom samenwerkingen aan met bedrijven, behandelaren en cliënten om te ontdekken waar de toegevoegde waarde van deze technologie ligt. Zo kunnen we in een vroeg stadium de ontwikkeling van content en methodieken faciliteren met toepasbaarheid binnen behandelmethoden. Met de VR Hub biedt GGzE een fysieke plek om deze samenwerkingen te realiseren. Men kan hier ontmoeten, ervaren, experimenteren en toetsen.

Onze activiteiten

Thematische workshops
Een belangrijke activiteit van de VR Hub is het organiseren van thematische workshops. Het organiseren van workshops beoogt meerdere doelstellingen. Enerzijds kunnen workshops in het teken staan van het creëren van meer bewustzijn en worden deelnemers geïntroduceerd tot de technologie en mogelijkheden. Daarnaast kunnen workshops ingezet worden om concrete aannames te valideren, zoals de workshop gericht op behandelaren om te valideren of de inzet van VR meer oefenruimte creëert voor cliënten. Tevens worden werksessies georganiseerd waarin ideeën verzameld en oplossingen bedacht en uitgeprobeerd worden in interactie tussen VR experts, bedrijven en professionals.

Roadshow
Om goed te kunnen bepalen hoe Virtual Reality ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk is het van belang om dit eerst zelf te ervaren. Dat is dan ook de reden dat we vanuit de VR Hub naar de mensen toekomen. Op locatie organiseren wij een interactieve roadshow om cliënten en begeleiders op laagdrempelige wijze bekend te maken met de technologie en zo de toegevoegde waarde hiervan te onderzoeken. De interactieve roadshow bestaat uit een korte introductie over virtual reality in het algemeen waarna verschillende bestaande toepassingen op maat gedemonstreerd en ervaren kunnen worden, afhankelijk van waar de behoefte ligt. Vervolgens zullen ervaringen met elkaar gedeeld worden. Lijkt het jou interessant om ook een dergelijke sessie met bewoners en begeleiders te organiseren om te ervaren hoe het binnen jullie situatie ingezet kan worden? Neem dan contact met ons op; wij komen graag naar jullie toe!

Projectontwikkeling
Voor het slagen van nieuwe toepassingen is het van belang om een voldoende onderscheidend vermogen te creëren en een duidelijke waardepropositie naar stakeholders te communiceren. Maar hoe ziet de klant er precies uit? Wat wil hij /zij? Hoe moet de oplossing eruitzien? Op welke manier wil de klant zijn oplossing voorgeschoteld krijgen? Er moeten veel aannames worden gemaakt. Deze aannames zijn onmogelijk allemaal vooraf te analyseren en valideren. Echter, zomaar wat doen werkt ook niet. Een onzekere toekomst en veel experimenteren vraagt om een effectieve aanpak. De VR Hub probeert middels de ‘Lean Startup-Methode’ nieuwe initiatieven hierbij te ondersteunen. Deze methode biedt houvast om een groot project kleiner en behapbaar te maken, waarbij je zo snel mogelijk een prototype of methode moet ontwikkelen, meten hoe deze werkt, conclusies trekken, en vanuit die conclusies het product verder verbeteren.

Prototyping
De VR Hub biedt bedrijven, startups en studenten ondersteuning door het aanbieden van een fysieke ruimte waar zij kunnen werken en experimenteren met behulp van de speciaal hiervoor aangeschafte basisinfrastructuur. Tot deze infrastructuur behoren o.a. computers, VR brillen en de benodigde besturingssystemen om zo tot nieuwe concepten/prototypen te komen welke in de praktijk getest kunnen worden. Tevens biedt de VR Hub toegang tot kennis en ondersteuning indien er problemen zijn met de hardware en software.

Proeftuinondersteuning
Met de totstandkoming van de VR Hub hebben wij er een unieke fysieke plek bij waar nieuwe Virtual Reality producten en diensten in een proeftuin samen met de doelgroep ontwikkeld, getest en geïmplementeerd kunnen worden. Door in een vroeg stadium samen met eindgebruikers in een real life setting te testen, kan direct ervaren worden hoe een toepassing kan landen in de praktijk. Dit wordt gefaciliteerd en ondersteund door medewerkers en cliëntexperts van het eLab van GGzE.