Artikelen zoeken

Suïcidepreventie SUPREMOCOL

SUPREMOCOL

GGz Breburg is samen met andere specialistische GGz-instellingen in Noord-Brabant - GGzE, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel en GGZ Westelijk Noord-Brabant - in 2016 een regionaal suïcidepreventie project gestart. Dit project is gericht op goede onderlinge samenwerking in de keten, het verbeteren van communicatie tussen ketenpartners, het aanpakken van snelle toegang tot zorg en opvolgen van personen met verhoogd suïciderisico. Dit project wordt ook wel ‘SUPREMOCOL’ genoemd, wat staat voor: SUïcide PREventie door MOnitoring en COLlaborative Care.

Aanleiding

Het jaarlijks aantal zelfdodingen in Nederland liet een stijging zien sinds 2007. Noord-Brabant steeg als provincie landelijk naar de tweede plaats, in 2015 voor het tweede jaar op rij. Slechts 40% van de mensen die overleed door suïcide was in behandeling in de geestelijke gezondheidszorg, terwijl 80-90% van de suïcides plaatsvindt in het kader van psychische problematiek, zoals een depressie. Tijdige inzet van passende zorg is belangrijk om de begeleiding van deze groep te verbeteren en het aantal zelfdodingen te laten dalen.

Streefbeeld

Het streefbeeld van SUPREMOCOL is:

‘Met SUPREMOCOL verbetert de samenwerking in de keten rond suïcidepreventie in Noord-Brabant, waardoor het aantal suïcides in de provincie daalt. Professionals en ketenpartners gebruiken dagelijks het monitoringsysteem, volgen de beslissingsondersteuning en de mensen die zijn aangemeld in het monitoringsysteem krijgen passende zorg’.

Werkwijze

Mensen bij wie sprake is van een verhoogd suïciderisico kunnen door aan SUPREMOCOL deelnemende professionals (vanuit ketenpartners en ggz-organisaties) in een door ons ontwikkeld monitoringsysteem worden aangemeld. Een aanmelding gebeurt alleen met toestemming van de persoon.

Een aanmelding in het SUPREMOCOL-monitoringsysteem kan plaatsvinden als er volgens een professional sprake is van verhoogd suïciderisico en als de persoon mogelijk baat heeft bij specialistische geestelijke gezondheidszorg. Door een aanmelding in het SUPREMOCOL-monitoringsysteem neemt een hulpverlener van de ggz-instelling, die het dichtstbij de woonplaats van de persoon is, binnen korte termijn contact met de persoon op.

Het doel van dit contact is om te kijken hoe het met hem/haar gaat en om passende zorg te regelen. Aansluitend wordt gedurende één jaar vijf keer contact met de persoon opgenomen om te kijken hoe het gaat en of de zorg nog aansluit. Dat gebeurt 6 weken na de aanmelding en het bijbehorende eerste contact en vervolgens na 3, 6, 9 en 12 maanden.

Looptijd

De ontwikkeling en implementatie van dit suïcidepreventieproject in Noord-Brabant loopt van 1 oktober 2016 tot 1 januari 2021. Tevens loopt er gelijktijdig een wetenschappelijke evaluatie naar het project dat is ingebed bij Tranzo, Tilburg University.

 

werkwijze infografic.PNG

Het laatste nieuws
 

> Er zijn momenteel geen onderliggende pagina's

Meer weten?