Artikelen zoeken

POD binnen GGzE

In Nederland zijn op dit moment 4 GGZ-instellingen gestart met POD, GGzE is er één van.  Sinds 1 november 2017 werkt het POD-team Woensel-Noord volledig volgens de principes van Open Dialogue. Dit team werkte hiervoor vanuit een FACT-methodiek. Ook binnen het centrum Autisme werkt een aantal collega's met POD. De GGzE-medewerkers zijn of worden getraind in het werken met POD, een belangrijk onderdeel hiervan is een mindfulnesstraining.

Onze werkwijze

 • Sociaal netwerk: netwerk samenstellen
  • Zodra een cliënt bij het POD-team van GGzE wordt aangemeld, bespreekt de zorgverlener welke personen uit zijn of haar directe omgeving kunnen worden uitgenodigd voor een netwerkgesprek.  Bijvoorbeeld familieleden, vrienden, buurtgenoten of andere vertrouwelingen zoals een leerkracht, werkgever of sporttrainer.
 • Netwerkgesprek op korte termijn
  • De contactpersoon van het POD-team nodigt het netwerk uit voor een eerste bijeenkomst. Die bijeenkomst vindt plaats op zo kort mogelijke termijn. Afhankelijk van de wensen van de cliënt en de betrokkenen, vindt het gesprek plaats in de eigen omgeving van de cliënt of op een andere locatie. Minstens twee zorgverleners sluiten erbij aan.
 • Flexibiliteit en mobiliteit: tijd, plaats en inhoud
  • De deelnemers bepalen samen de duur, de plaats en de inhoud van de bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst krijgen de cliënt en de andere aanwezigen de ruimte om hun verhaal te doen en hun ervaringen te delen. Alles kan gezegd en besproken worden. De zorgverleners van het POD-team stellen zich luisterend op, vragen om uitleg als dingen niet duidelijk zijn en betrekken iedereen bij het gesprek. Zij zijn terughoudend met het geven van professionele adviezen: de cliënt en zijn netwerk staan centraal.
 • Verantwoordelijkheid
  • We werken zoveel mogelijk met dezelfde zorgverleners en minstens één contactpersoon.
 • Psychologische continuïteit
  • Dezelfde zorgverleners zijn en blijven verantwoordelijk voor het hele traject, ook bij een tijdelijke opname of latere terugval. De netwerkgesprekken vinden zo vaak en zo lang als nodig plaats. Ze kunnen worden afgewisseld worden met andere vormen van behandeling.
 • Tolerantie voor “niet weten”
  • De deelnemers aan de netwerkgesprekken komen niet tot haastige beslissingen, snelle conclusies of diagnoses. Als zaken (nog) niet duidelijk zijn, is er ruimte om het 'niet weten' te laten bestaan.
 • Gespreksvoering: samen betekenis zoeken
  • De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld om de situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken en te analyseren. Door gelijkwaardig op te trekken en vrijuit met elkaar te praten, ontstaan gaandeweg nieuwe ideeën en alternatieve oplossingen. Vaak biedt het netwerkgesprek openingen in chronische of terugkerende situaties. Door de kennis en ervaringen van alle aanwezigen te verzamelen en te delen, ontstaat gaandeweg meer begrip.

Bekijk de video