Artikelen zoeken

Van FACT naar POD

8 juli 2019 | Karin Lorenz-Artz, Cynthia Blaauw-Hoogvliet, Marion de Boer

Het GGzE Peer-supported Open Dialogue (POD) team bezocht  op 14 en 15 juni  ‘9th Nordic Network Meeting «Connecting people»’ in Trondheim, Noorwegen. Dit jaar stond het thema ‘connecting people’ centraal waarin de nadruk gelegd werd op het blijven delen van ervaringen en het leggen van verbindingen tussen de verschillende praktijken die werken volgens deze benaderingen. Hieronder hun bevindingen.

Connecting people

Twintig jaar geleden vond de eerste Nordic conference plaats voor professionals uit Scandinavië. Inmiddels is het verder uitgebreid en komen professionals uit Europa, Amerika en Japan. De conferentie is vooral gericht op professionals die werken volgens de Need-adapted, netwerkgerichte- of open dialoog benadering.

Dit jaar stond het thema ‘connecting people’ centraal waarin de nadruk gelegd werd op het blijven delen van ervaringen en het leggen van verbindingen tussen de verschillende praktijken die werken volgens deze benaderingen. Het was opvallend om bij de deelnemers te zien, dat de landen waar deze benaderingen vandaan komen (Scandinavië), voornamelijk vertegenwoordigd werden door zeer ervaren (lees: bijna pensioen gerechtigde) professionals. Terwijl de landen die er sinds een paar jaar mee gestart zijn vertegenwoordigd werden door ervaren (maar een stuk jongere) collega’s die vol enthousiasme de benaderingen omarmen.

Grondlegger

De conferentie bestond deels uit presentaties en deels uit workshops. Op de eerste dag gaf Harlene Anderson een zeer inspirerende presentatie. Zij wist in eenvoudige taal zeer complexe materie uit te leggen. Harlene Anderson is een van de grondleggers van de postmoderne collaborative approach. Een therapievorm die geen gebruik maakt van diagnoses en de client echt aan het roer zet in de behandeling. POD kent veel overeenkomsten met deze therapievorm.

Grootschalige onderzoek

Daarna volgde een presentatie over het grootschalige onderzoek naar POD in Engeland. Het is opvallend dat in Engeland een lange voorbereidingstijd genomen wordt voordat een team gaat starten met POD. In Nederland starten de teams al terwijl ze in training zijn. Gaandeweg implementeren ze POD in de praktijk. Ook werd er een presentatie gegeven door een team uit Polen. Zij geven duidelijk aan dat ze zoekende zijn in hoe ze POD het beste kunnen implementeren. Heel herkenbaar voor de Nederlandse praktijk.

Van FACT naar POD

Tot slot gaf GGzE POD team een presentatie over hoe het team veranderd is van FACT naar POD. Aan de hand van een actuele casus werd er verteld hoe een POD team anders werkt dan een FACT team en waar de struggles zitten bij het werken volgens de POD benadering. Naderhand was er ruimte voor vragen. Er kwamen enthousiaste reacties na de presentatie. In de middag waren er verschillende interessante workshops.

POD, Jaakko Seikkula

De volgende dag begonn met een presentatie van een van de grondleggers van POD, Jaakko Seikkula. Hij vertelde kort over de grondslagen van POD en liet vervolgens via een fragment van een netwerkgesprek met een familie zien hoe POD In de praktijk eruit kan zien. Dat was heel leerzaam. Het voeren van een open dialoog lijkt simpel, maar het is absoluut niet eenvoudig. Hij benadrukte dat een dialoog niet alleen in woorden plaats vindt, maar dat ook je lichamelijke reactie onderdeel van een dialoog is. Het bewust worden van je ‘embodied experience’ is een belangrijk aspect in POD.

 

POD groep .jpeg

Andere setting

Er volgende nog een mooie presentatie over het gebruik van Open Dialoog in een andere setting buiten de gezondsheidszorg. Zo is Open Dialogue gebruikt bij het opzetten van een campagne in Noorwegen dat zich richt op het voorkomen van te hard rijden en rijden onder invloed. In de presentatie werden filmpjes getoond die ontstaan zijn met behulp van de Open Dialogue benadering.  

Ondersteuning POD met EHealth

In de middag hebben de afgevaardigden van het GGzE POD team nog een workshop gegeven waarin de vraag ‘hoe eHealth een zorgconcept als POD zou kunnen ondersteunen’ centraal stond. In eerste instantie was de houding van de aanwezigen voornamelijk sceptisch. Voor een dialoog moet je samen in één ruimte zitten, was het algemene standpunt van de aanwezigen. Gedurende de workshop veranderde de houding van sceptisch naar nieuwsgierig.

De digitale wereld kan namelijk ook bijdragen aan ‘connecting people’. Het waren hele leerzame en waardevolle dagen. Mocht je er meer over willen weten, benader ons dan gerust. Het is te veel omvattend om in een paar woorden op papier te vangen. We hebben een paar zaadjes gepland en daarnaast zelf ontzettend veel mogen leren. Met al deze nieuwe inzichten gaan we  nu weer vol enthousiasme aan de slag!

Meer informatie over het POD project kun je hier vinden op GGzEi onder project POD.

karin lorenz -artzjpg

Wil je meer weten over het POD project neem dan contact op met Karin Lorenz - Artz. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.