Artikelen zoeken

Peer-supported Open Dialogue

GGzE is een van de eerste GGZ-instellingen in Nederland die de innovatieve methode Peer-supported Open Dialogue inzet bij de behandeling van cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Cliënten, naasten en hulpverleners zijn positief over de aanpak én de resultaten. Hier lees je wat POD is, hoe het werkt en wat de meerwaarde is.

Wat is Peer-supported Dialogue?

In Peer-supported Open Dialogue (POD) werkt de cliënt samen met zijn persoonlijke netwerk en professionele hulpverleners aan eigen hulpvragen. Het is een behandelvorm die - nóg nadrukkelijker dan andere - de cliënt en zijn of haar omgeving centraal stelt.

Het netwerk bestaat uit directbetrokkenen. De cliënt bepaalt zelf welke mensen uit zijn omgeving eraan deelnemen. Bijvoorbeeld familieleden, vrienden, buurtgenoten of andere vertrouwelingen. Daarnaast nemen zorgverleners van GGzE deel aan de netwerkbijeenkomsten.

De term POD duidt op het organiseren van het behandelsysteem (het netwerk) en op de vorm van gesprekvoering (de dialoog met alle betrokkenen). Cruciaal is het principe 'Nothing about me without me', ofwel: denken mét in plaats van denken óver.

Denken mét

Bij Peer Supported Open Dialogue ligt de focus níet op verklaringen van gedrag, diagnostiek of snelle oplossingen. De werkwijze is gericht op betekenis in plaats van ziekte. 

Door op een methodische wijze het gesprek over de psychische ontwrichting te voeren krijgen alle betrokkenen zicht op wat dit betekent. Zo ontstaat er een samenwerking die kan leiden tot nieuwe ideeën en creativiteit. ‘Denken met’ is belangrijker dan ‘denken over’.

Het 'denken mét' vindt plaats in een zogenoemde network treatment meeting, een netwerkbijeenkomst. Iedereen die betrokken is bij de hulpvraag, is hierbij aanwezig. Belangrijk is dat alle aanwezigen hun verhaal kunnen doen. Want ieders verhaal is belangrijk en heeft betekenis. Het doorvragen en zonder oordeel luisteren, geeft de ander het gevoel dat hij gehoord wordt. Dit haalt angst en boosheid weg en creëert ruimte om in gesprek te gaan over een passende richting over hoe om te gaan met de ontwrichting. 

Doordat er ruimte is om te luisteren naar het verhaal van de ander ontstaat er ook begrip voor die persoon. Ook als het verhaal in eerste instantie verwarrend en niet te begrijpen lijkt.

Waar komt POD vandaan?

Open Dialogue werd vanaf de jaren ‘80 ontwikkeld door Jaakko Seikkula, Birgitta Alakare, Markku Sutela en hun multidisciplinaire team in Tornio, Finland. Continu onderzoek heeft geleid tot de 7 basisprincipes van Open Dialogue.

De aanpak is opgepikt in Scandinavische landen, Duitsland, Italië, Polen, België, de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië.

Bekijk de video