NULL Peer-supported Open Dialogue

Artikelen zoeken

CZ Zorgprijs artikel.png

Peer-supported Open Dialogue

GGzE is innovatief op verschillende gebieden. Zo is het een van de eerste GGz instellingen in Nederland die de Peer-supported Open Dialogue (POD) methode inzet bij de behandeling van cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. POD is een bijzondere nieuwe vorm van hulpverlening die in Finland is ontwikkeld.

De methode stelt de cliënt en diens netwerk (nog meer) centraal. Het netwerk wordt samen met de cliënt vanaf het begin vastgesteld en betrokken bij de benodigde hulp. Alle ervaringen vanuit het netwerk worden meegenomen. Iedereen wordt gehoord. Zo is er van meet af aan een completer beeld van de unieke situatie van de cliënt en kan maatwerk behandeling worden ingezet.

Bekijk de video

Uitgangspunten

Open Dialogue kent 7 basisprincipes:

  • In principe binnen 24 uur nadat een hulpvraag komt, wordt de eerste netwerkbijeenkomst gepland;
  • Jij bepaalt waar de bijeenkomst plaats vindt;
  • Jij bepaalt wie er aanwezig zijn bij de bijeenkomst;
  • Iedereen die aanwezig is, wordt gehoord;
  • Alles mag gezegd en besproken worden;
  • We nemen de tijd;
  • De bijeenkomsten zullen worden ondersteund door minimaal 2 à 3 hulpverleners.

Het bedoeling is om de Peer Open Dialogue methode te implementeren binnen de FACT en IHT teams van GGzE. Men hoopt ook een aantal eHealth tools te evalueren en deze geschikt te maken voor toepassing bij de POD methode. Bij het ontwikkelen daarvan wordt gebruik gemaakt van co-creatie met cliënten, ervaringsdeskundigen en deelnemende behandelaren. Het team Fact-Noord werkt sinds januari met deze behandelmethode. Na 2 jaar zal het project geëvalueerd worden.

Winnaar Planetree Innovatie Award 2018

In maart  won het GGzE POD team de Planetree Innovatie Award. Ruim 5000 publieksstemmen bepaalden samen met de vakjury bestaande uit vertegenwoordigers van cliënten (LSR), medewerkers (FWG en Randstad) en deskundigen (SKIPR), de winnaars.
Voor meer info klik hier.

Planetree-Innovatie-Award-GGzE.jpg