Artikelen zoeken

Online behandelen: voor wie is het geschikt?

Iedereen die over een computer, laptop of tablet met internet beschikt, kan aan de slag met online behandeling. De online behandelomgeving werkt gebruiksvriendelijk, technische kennis is niet nodig. Alle modules worden ondersteund door deskundige behandelaren.

Verwijzing via huisarts

Wie in aanmerking wil komen voor vergoeding van de zorgverzekeraar, heeft een verwijzing nodig van de huisarts voor generalistische basis GGZ of specialistische GGZ.

 Zodra de verwijzing is ontvangen door GGzE, bekijkt een gespecialiseerd team (het zogenoemde Entreeteam) welke behandeling het meest geschikt is. Is online behandelen een goede optie, dan vindt - in overleg met de hulpvrager - aanmelding plaats bij het online behandelteam. Daarna volgt een intakegesprek met een van de online behandelaren. Dit gesprek vindt plaats op een locatie van GGzE. Op basis van de klachten en de wensen van de cliënt, kiezen we een passende online behandeling. Afspraken over de behandeling leggen we vast in een behandelplan.

Cliënt bij GGzE

Cliënten van GGzE die al in behandeling zijn en (ook) online aan de slag willen, kunnen met de behandelaar overleggen wat de mogelijkheden zijn. Mogelijk is een combinatie van online en face-to-face behandeling een optie. De afspraken worden vastgelegd in een behandelplan.

Voor wie is online behandelen niet geschikt?

Online behandelen is minder geschikt voor mensen die geregeld in een crisis raken. Wie zich in een crisis bevindt en dus snel hulp nodig heeft, is beter af met een reguliere behandeling. Vanzelfsprekend zullen ook mensen die niet met een computer willen of kunnen, liever kiezen voor een andere behandelvorm.