Artikelen zoeken

Online behandelen: hoe werkt het?

Zodra de behandelaar in overleg met de cliënt heeft bepaald hoe het behandelplan eruit gaat zien, gaat de online behandeling van start.

Beveiligde behandelomgeving

De cliënt krijgt toegang tot een beveiligde behandelomgeving en vindt daar de modules die zijn afgestemd op zijn of haar achtergrond, persoonlijke vragen en wensen. Elke module bevat opdrachten, vragen, filmpjes en/of leesmateriaal. Er wordt ook gewerkt met virtual reality en serious gaming. De cliënt heeft toegang tot het materiaal waar en wanneer hij of zij wil en kan werken in een eigen tempo.

Deskundige begeleiding

Een deskundige behandelaar begeleidt de cliënt. Op afgesproken momenten hebben cliënt en behandelaar contact. Via de beveiligde behandelomgeving kunnen zij onder meer mailen of (beeld)bellen.

Om tot optimale behandelresultaten te komen, is op de achtergrond een multidisciplinair team actief met onder meer een psychiater, een GZ- of basispsycholoog en een verpleegkundig specialist. De behandelaar of coach bespreekt in dit team de voortgang en kan met het team overleggen over vragen of dilemma's. Indien nodig is specialistische hulp beschikbaar. In elk online traject heeft een regiebehandelaar de eindverantwoordelijkheid.

Monitoring en evaluatie

Tijdens de intake die voorafgaat aan de behandeling inventariseren we de vragen en wensen van de cliënt. Tijdens de behandeling monitoren we geregeld de voortgang. Dat doen we in een-op-een contacten en met behulp van Routine Outcome Monitoring, een instrument dat landelijk wordt gebruikt. Als blijkt dat de behandeling niet het gewenste resultaat heeft, stellen we de aanpak bij.