Artikelen zoeken

Lithium Zelf-test (LiZe)

Lithium zelftest

Doel project

CE-Mate en GGzE zijn duurzaam aan het samenwerken om een Lithium Zelf-test-methode met een blended care zorgmodule naar de GGZ markt te brengen. Zij richten zich in dit project  op  cliënten met een bipolaire stoornis.

CE-Mate

CE-Mate heeft reeds een gevalideerde LLithium zelf-test ontwikkeld op basis van een unieke en gepatenteerde Lab-on-a-Chip technologie die gebruik maakt van capillaire elektroforese. De applicatie is in een eerdere fase reeds technisch en klinisch gevalideerd. 

Nieuw

Nieuw is de ontwikkeling van een telecommunicatie platform waarmee data van de Lithium zelftest middels een bluetooth en IP-verbinding gedeeld wordt met het systeem van het klinisch laboratorium en/of de psychiatrische instelling en de ontwikkeling van een blended care module. Daardoor kan  de gemeten data  gebruikt worden om de cliënten meer inzicht te geven in eigen patronen van pieken en dalen in stemmings- en energieniveau. 

Proeftuinen

De proeftuinen binnen dit CrossCare project onderzoeken hoe de Lithium zelftest het beste binnen de psychiatrische behandelsetting in Nederland en België geïmplementeerd kan worden. In beide proeftuinen worden gebruikersgroepen van zowel cliënten als behandelaren gevormd waarmee co-creatie sessies plaatsvinden gericht op zowel de ontwikkeling als de implementatie van de Lithium zelf-test met blended care module.

Voordeel

Het belangrijke voordeel voor cliënten die dit syteeem gebruiken is  dat zij veel minder belast worden met laboratorium onderzoeken. Tergelijk lopen ze  veel minder risico op gevaarlijke bijwerkingen zoals Lithium vergiftiging.

Het belangrijk voordeel voor behandelaren is dat zij een veel directer en completer beeld krijgen van de situatie van de cliënt. Op die completere basis kunnen zij hun medicatie voorschriften baseren. 

De combinatie van de Lithium zelf-test en blended care module kanook nog  leiden tot betere medicatietrouw en daardoor effectievere behandeling van bipolaire stoornissen.

 

Wanda Kruijt

Meer weten over LiZe? Neem dan contact op met Wanda Kruijt. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.