Artikelen zoeken

VR4U: Virtuele ontspanningstour voor mensen met dementie


Onderzocht werd of de Virtual Reality bril daadwerkelijk aansluit bij de behoefte van de persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger(s). Er werd binnen dit vooronderzoek gebruik gemaakt van een literatuurstudie en  enkele interviews. Hierin kwam naar voren dat VR mogelijk een hulpmiddel zou kunnen zijn om mensen met dementie en/of hun mantelzorgers te kunnen laten ontspannen.

Pilot VR4U

De virtuele ontspanningstour (VR4U) bestaat uit twee delen, de VR4U bril en de VR4U app.
De VR4U app kan door een persoon met dementie zelfstandig uitgevoerd worden. Het overzicht beperkt zich tot één vraag met een beperkt aantal keuzes. Na elke vraag komt er een vervolgvraag. De persoon met dementie houdt zo het overzicht. In VR4U staan verschillende contents waar uit gekozen kan worden om de tour meer persoonlijk te maken.

Voorbeelden hiervan zijn: strand, nacht scene van het strand (dit omdat mensen aangaven ’s avonds te willen ontspannen, een dag scene past dan niet bij de beleving), een vlindertuin en een Chinese tempel. De beelden kunnen rustgevend, informatief of vermakelijk zijn voor personen met dementie.
De VR4U bril is een Digitale Virtual Reality bril die zo is ontwikkeld dat er op het fysieke product zelf maar drie knoppen zitten; twee om het geluid harder of zachter te zetten en de andere om de afgespeelde content te pauzeren of te hervatten.

Voor het pilotonderzoek hebben vier koppels de VR4U 2 weken in de thuissituatie kunnen gebruiken. Bij alle 4 de koppels was het geval dat de man dementie heeft en de vrouw de inwonende mantelzorger is. Het doel van de pilot was om te onderzoeken hoe mensen met dementie de VR4U gebruiken, in welke situaties, of het prettig in gebruik is en of het mogelijk een hulpmiddel kan zijn om te ontspannen in een thuissituatie.

Uitkomsten voor toekomstige implementatie 

Resultaten van de pilot laten zien dat gebruikers behoefte hebben aan het versimpelen van het gebruik van de virtuele ontspanningstour. Ook hebben gebruikers behoefte aan meer suggesties in de vorm van entertainment en rustige omgevingen. Het onderzoek van Dimphy laat verder zien dat het geluid van de VR4U voor een echte virtuele ontspanning’ tour zorgt.

"Als patiënt, vind ik het geluid het fijnste, het belangrijkste’. "En die ontspanningsoefeningen zorgen ervoor dat je ook echt ontspannen geraakt".

Om de VR4U goed aan te laten sluiten bij de wensen van de eindgebruiker, moet er wel twee zaken rekening gehouden worden. De fysieke bediening en inhoudelijke technieken moeten niet te moeilijk zijn, anders blijven gebruikers afhankelijk van de mantelzorger. Daarnaast gaven gebruikers aan dat er meer keuzemogelijkheden voor de omgevingen en geluiden moet zijn. Volgens de werkwijze van co-creatie, waar ontwikkelaars en eindgebruikers samenwerken aan innovaties, zal de ze input van de eindgebruikers gebruikt worden in de ontwikkeling van het product.

* Het vooronderzoek werd gedaan door Dimphy Jonkers, voormalig stagiaire bij Innovate Dementia.

Liselore snaphaanl 1.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Liselore Snaphaan. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.