Artikelen zoeken

Virtual Reality als middel voor ontspanning

11 juli 2017 | Jules Smits

Relaxation Space

Vanaf 2014 heeft GGzE expertise opgedaan met een fysieke ruimte op de Grote Beek; “de Relaxation Space” (RS). De RS is een interactieve ontspanningsruimte met ambient technology (zoals muziek, licht, interactie met gebruiker) die gericht is op ontspanning voor medewerkers, mantelzorgers en cliënten. Alhoewel meerdere studies laten zien dat de RS kan bijdragen tot ontspanning, wordt de locatie zelf als een logistieke belemmering ervaren om er structureel gebruik van te maken.

Virtual reality en ontspanning

Een mobielere applicatie van de RS wordt vormgegeven via Virtual Reality (VR). Omdat de belevingen van cliënten van deze applicatie voorheen nog niet bekend waren, heb ik in het kader van mijn opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ binnen GGzE onderzocht hoe cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis het gebruik van de virtuele RS in een thuissituatie ervaren als middel voor ontspanning. Tijdens mijn onderzoek hebben cliënten (mannen en vrouwen in de leeftijd van 33 tot 49 jaar) 2 weken lang gebruik gemaakt van een virtuele RS middels een Samsung Gear VR Oculus met bijbehorende smartphone en applicatie. Aansluitend hebben interviews plaatsgevonden waarin de cliënten werden bevraagd over hun beleving van de virtuele RS. De meeste cliënten gaven aan dat de virtuele RS van toegevoegde waarde is om te helpen ontspannen, omdat het afleiding geeft van piekergedachten en kan ondersteunen bij ontspanningsoefeningen.

Quote van een cliënt:

“Als ik onder een bepaalde boom stond dan hoorde ik de vogels ook en dacht ik: ’dit is wel prettig zo’. En dat vond ik grappig, ik had ook echt het idee dat ik onder die boom lag, dat ik echt zo naar boven keek door de blaadjes naar de lucht”

Doorontwikkeling

Daarnaast gaven cliënten aan dat er aandacht dient te zijn voor het design waarbij meer keuzemogelijkheden moeten worden aangeboden voor ontspanningsoefeningen, muziek en de virtuele omgeving. Belangrijkste conclusie is dan ook dat verdere doorontwikkeling op zijn plaats is. Het samenwerken met cliënten om producten te ontwikkelen die voor hun echt helpend en ondersteunend zijn heeft me veel energie gegeven. Ik weet zeker dat er nog vele toepassingsmogelijkheden zijn voor VR binnen de zorg.

Liselore snaphaanl 1.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Liselore Snaphaan. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.