Artikelen zoeken

Toegevoegde waarde van betrekken van demente mensen bij innovaties

Binnen het Playtime project worden mensen met dementie intensief betrokken bij het innovatieproces. Er wordt ook wel van een user-centered ontwikkelingsdesign gesproken. Door deze manier van innoveren te hanteren eindigt men met een product dat bruikbaarder, geschikter, haalbaarder en sneller geaccepteerd wordt door de uiteindelijke gebruikers.

Waarom is mensen met dementie betrekken bij het innoveren belangrijk?

Dementie is een alsmaar groter wordend probleem. Steeds meer mensen worden met de ziekte gediagnostiseerd wat resulteert in hogere gezondheidszorgkosten en een daling in de kwaliteit van leven. Doordat steeds meer mensen gediagnostiseerd worden met de ziekte, zijn er ook steeds meer nieuwe (ondersteunende) producten en diensten nodig.

Het probleem hier is alleen dat er vaak producten/ diensten worden ontwikkeld die niet aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen met dementie. User-involvement tijdens het innovatieproces wordt gezien als een middel om dit te tackelen, maar wat voegt deze manier van innoveren nu echt toe?

Het meer focussen op mensen met dementie betrekken bij het innovatieproces sluit aan op het alsmaar groeiende maatschappelijke probleem (dementie), en leidt tot interventies, producten en services die aansluiten op de behoeften van mensen met dementie.

Hoe is dit onderzoek uitgevoerd?

In totaal zijn er 18 semigestructureerde interviews afgenomen bij 4 type netwerkdeelnemers. De interviews zijn afgenomen met zorgprofessionals, werknemers van kennisinstellingen, mensen met de diagnose dementie en werknemers & werkgevers van technische bedrijven. De respondenten zijn geselecteerd op de verwachting dat ze over de nodige kennis met betrekking tot de serious game ontwikkeling beschikken.

Wat levert deze manier van innoveren nu eigenlijk op?

Innoveren samen met mensen met dementie bleek verschillende uitkomsten te hebben, zowel waarde creërend als waarde afnemend voor de netwerkdeelnemers.

De positieve uitkomsten zijn: 

  • dat de netwerkdeelnemers extra gemotiveerd raken.
  • door problemen vanuit verschillende perspectieven te zien worden betere keuzes gemaakt.
  • deelnemers interpreteren informatie sneller correct.
  • er wordt echt geïnnoveerd voor de mensen met dementie en niet op basis van alleen het ontwikkelaarsperspectief.
  • er wordt minder snel een grote terugval ervaren tijdens het innoveren.
  • door het thuis testen kom je achter zaken die je anders niet had ontdekt en door zo te innoveren blijft men leren over dementie.

Negatieve uitkomsten van eindgebruikers betrekken bij het innovatieproces zijn er ook.

  • dat het veel tijd en geld kost.
  • verschillende netwerkdeelnemers kunnen los van elkaar verschillende wegen inslaan.
  • netwerkdeelnemers beschikken over niet voldoende kennis om kritisch naar elkaars stukken te kijken en hierdoor laat de communicatie soms wat te wensen over.

Wil je meer weten over dit onderzoek dan kun je contact opnemen metde iegenaar van dit artikel.

Zie onderstaand.

Timvandenbersselaar.PNG

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Tim van den Besselaar. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.