Artikelen zoeken

STAR: online psycho-educatie voor mantelzorgers en zorgprofessionals

18 oktober 2016 | Harriët Verbeek, Liselore Snaphaan, Iris Geerts

Uit analyses van Innovate Dementia blijkt dat er grote behoefte is en blijft aan informatie over hoe om te gaan met mensen met dementie, dit wordt ook wel psycho-educatie genoemd. Psycho-educatie heeft veel aandacht voor aanleren van kennis over de belevingswereld van iemand met dementie en voor het omgaan met iemand die leeft met dementie, daarnaast leren mantelzorgers ook voor zichzelf zorgen.

Een voorbeeld van online psycho-educatie is de STAR (Skills Training and Reskilling for Carers of People with Dementia). Dit is een training die ontwikkeld is door de VUMC en projectpartners uit verschillende landen en bestaat uit 8 online trainingsmodules die tot doel hebben de kennis en vaardigheden te verbeteren van verzorgers (mantelzorgers, professionals, leken, vrijwilligers) van mensen met dementie.

Pilot

Om te onderzoeken of de STAR training hanteerbaar en bruikbaar is in het dagelijkse werk en de dagelijkse zorg, is STAR als pilot getest in het Innovate Dementia Living Lab. Voor deze pilot heeft ook een korte literatuurstudie plaatsgevonden en is STAR binnen een discussiegroep van Innovate Dementia uitgebreid aan bod geweest. In totaal hebben 7 professionals en 5 mantelzorgers de online-modules gevolgd. Gemiddeld besteedden zij 6 uur aan alle STAR modules. De STAR modules zijn ook voorgelegd aan internationale samenwerkingspartners van Innovate Dementia en aan een GGzE e-health deskundige.

Prettig en bruikbaar

De resultaten van de pilot wijzen erop dat zowel mantelzorgers als zorgprofessionals de STAR modules prettig vinden in het gebruik. Ze hebben er veel informatie van opgestoken en kunnen deze ook gebruiken in hun dagelijks werk en in de dagelijkse zorg die zij verlenen. Mantelzorgers en zorgprofessionals geven aan hierdoor de zorg beter te kunnen uitvoeren en volhouden. Gemiddeld wordt er een 7.9 als cijfer gegeven voor de training. Iedereen die de training gevolgd heeft, zou deze willen aanbevelen aan anderen die zorgen voor iemand met dementie.

Citaat van een deelnemer:

"de training heeft mij vooral geholpen om mijn negativiteit om te buigen”.

Liselore snaphaanl 1.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Liselore Snaphaan. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.