Artikelen zoeken

Samen Innoveren

16 april 2018 | Liselore Snaphaan, Kasper Sprado

Het heeft zin om eindgebruikers te betrekken bij het ontwikkelen van een innovatief product in de dementiezorg. Dat concludeert Kasper Sprado na het onderzoek wat hij voor zijn master thesis heeft gedaan.

Sociale innovatie

Verschillende netwerken, organisaties en initiatieven houden zich bezig het innovatieve oplossingen voor mensen met dementie. Daarnaast vertellen verschillende studies ons dat innoveren sámen met de eindgebruikers van innovaties ervoor zorgt dat de producten en diensten beter aansluiten bij de behoeften van de eindgebruiker. Maar samen innoveren met eindgebruikers is een erg breed begrip en kan plaatsvinden op verschillende manieren. Kasper Sprado heeft voor zijn Master Thesis daarom verschillende innovatie processen bestudeerd waarin samen met mensen die leven met dementie is geïnnoveerd.

Onderzoeksvragen

Zijn onderzoeksvragen luidden als volgt: 'Hoe veranderen de gebruikersrollen van mensen met dementie en mantelzorgers tijdens sociale innovatieprocessen die gebruikmaken van een living lab methodiek' en: 'Wat is het effect van deze betrokkenheid van eindgebruikers op de kwaliteit van de innovatie, gezien vanuit het perspectief van betrokken belanghebbenden?' Ofwel: Wat zijn de beste voorwaarden voor een innovatie in de dementiezorg om daadwerkelijk te slagen? Hij dook in de manieren waarop gebruikers van een innovatie zijn betrokken bij het ontwikkelproces ervan. Of daar een patroon in te vinden is en zo ja, of dat ook beter is voor het eindproduct. Heeft die betrokkenheid zin gehad?

Gebruikersrollen

Kasper onderzocht binnen vijf verschillende sociale innovatieprocessen de manier waarop gebruikers (mensen met dementie én mantelzorgers) betrokken waren bij het proces. Hij vond in de literatuur vier gebruikersrollen:
• De informant (iemand die aangeeft dat er een behoefte is aan een innovatie);
• De tester (degene die de innovatie test);
• De contributor (degene die op basis van ervaring ook echt iets toevoegt aan de innovatie);
• De co-creator (degene die ook daadwerkelijk mee ontwikkelt).

Daarnaast zag hij nog een vijfde rol: die van de ambassadeur. Dat is degene die de innovatie uitdraagt/verspreidt.

Betrokkenheid heeft zin

Zijn conclusie: innovaties die het beste aansluiten bij mensen met dementie en mantelzorgers zijn de innovaties waarbij deze mensen volgens een terugkerend patroon betrokken zijn bij het ontwikkelproces ervan. Waarbij hun rol stapsgewijs verandert van informant tot ambassadeur. Andere, positieve voorwaarden voor succes van een innovatieproduct of -dienst zijn:
• Als er meerdere evaluatiemomenten zijn met de eindgebruikers;
• Als er een vaste groep eindgebruikers betrokken zijn bij het proces;
• Als de communicatie met alle betrokkenen face-to-face is.

AdobeStock_68115841.jpeg
Liselore snaphaanl 1.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Liselore Snaphaan. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.