Artikelen zoeken

Resultaten van biodynamische verlichting bij dementie

DIt onderzoek laat zien wat de impact is van biodynamische verlichting op neuropsychiatrische symptomen bij mensen met dementie. Achttien deelnemers werden in het onderzoek betrokken en er werd een  significant verschil  gevonden op het symptoom ontremd gedrag. ​​​

 

Biodynamische verlichting vermindert ontremd gedrag bij mensen met dementie

Doel

Een biodynamische verlichtingsinterventie kan worden gebruikt om de ernst van neuropsychiatrische symptomen, vooral ontremd gedrag, te verminderen. Dit is belangrijk omdat ontremd gedrag gerelateerd is aan een verstoord slaap-waakritme, belastend is voor zorgverleners en het risico op uithuisplaatsing vergroot. De bevindingen in deze studie impliceren het belang van meer onderzoek naar de mogelijkheden van biodynamische verlichting bij dementie.

Neuropsychiatrische symptomen

Neuropsychiatrische symptomen komen veel voor bij mensen met dementie en vergroten het risico op een overplaatsing van thuis naar een verpleeghuis. Neuropsychiatrische symptomen zijn bijvoorbeeld symptomen van depressie, agressie, ontremd gedrag, angst en nachtelijke onrust. Medicatie om deze symptomen te onderdrukken wordt veel gebruikt, maar de bijwerkingen kunnen aanzienlijk zijn en het effect is vooraf niet voorspelbaar. Onderzoek dat zich richt op niet-farmacologische interventies is belangrijk. Een van de veelbelovende niet-farmacologische interventies bij dementie is verlichting. In deze studie wordt de effectiviteit van biodynamische verlichting, verlichting die in intensiteit en kleurspectrum de daglichtcurve volgt, op neuropsychiatrische symptomen bij mensen met dementie onderzocht.

 

INn DEM.png

Het onderzoek

Drie biodynamische vloerlampen werden geplaatst in de gemeenschappelijke ruimte van een klinische afdeling binnen de GGzE. Condities van 21 dagen met en 21 dagen zonder blootstelling aan biodynamische verlichting werden afgewisseld. Achttien deelnemers werden in het onderzoek betrokken en voltooiden een conditie met en zonder biodynamische verlichting. De ernst van neuropsychiatrische symptomen was zowel op individueel als op groepsniveau lager na blootstelling aan het licht. Een significant verschil werd gevonden in de ernst van het symptoom ontremd gedrag.

client en lamp.JPG

Hoe vond onderzoek plaats?

Drie biodynamische vloerlampen werden geplaatst in de gemeenschappelijke ruimte van een klinische afdeling binnen de GGzE. Condities van 21 dagen met en 21 dagen zonder blootstelling aan biodynamische verlichting werden afgewisseld. Achttien deelnemers werden in het onderzoek betrokken en voltooiden een conditie met en zonder biodynamische verlichting. De ernst van neuropsychiatrische symptomen was zowel op individueel als op groepsniveau lager na blootstelling aan het licht. Een significant verschil werd gevonden in de ernst van het symptoom ontremd gedrag.

Ellen van Lieshout .jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Ellen van Lieshout - van Dal. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.