Artikelen zoeken

Overzicht hulpmiddelen Innovate Dementia

13 januari 2020 | Liselore Snaphaan, Linda Burgmans, Meike Kleeven

Innovate Dementia richt zich op het ontwikkelen van hulpmiddelen die bijdragen aan het zo lang mogelijk thuis wonen met dementie. Een keer per maand vindt er een discussiegroep plaats, waarin verschillende innovaties worden gepresenteerd en besproken samen met mensen met dementie en hun mantelzorgers, onderzoekers, ontwikkelaars en studenten. Hieronder vindt u een overzicht van hulpmiddelen en initiatieven die in het afgelopen jaar tijdens de discussiegroepen aan bod zijn gekomen, onderverdeeld in de vijf domeinen van Innovate Dementia: psycho-educatie, dagstructuur, bewegen buitenshuis, dag-nacht ritme en angst, depressie en (ont)spanning.

Psycho-educatie

Welshop

De Welshop van GGzE heeft twee modules die meer inzicht kunnen geven in dementie: ‘Alles over dementie’ en ‘Onbegrepen gedrag bij dementie’. Deze modules kunnen nuttig zijn voor dementie, maar vooral ook voor mantelzorgers, vrienden en familieleden.

Voeding en dementie

Over het algemeen is het belangrijk om gezond te eten, en 1 keer per week vette vis te eten. Verder is het bij mensen met dementie belangrijk om ondervoeding in te gaten te houden. Daarom is het onder andere van belang om mantelzorgers goed te instrueren over voeding, eten en drinken als een activiteit te zien en zorgen voor aandacht op het eten als geheel.

Foutloos leren

Voor dementerenden is het vaak lastig om nieuwe dingen te leren, bijv. het bedienen van apparaten. Foutloos leren is gefocust op een methode waarbij een ander deel van het brein wordt getriggerd, waardoor taken opnieuw aangeleerd kunnen worden. Bij deze methode worden fouten tijdens het leren van nieuwe kennis of vaardigheden zoveel mogelijk voorkomen, waardoor tijdens de aanleerfase enkel de goede respons wordt opgeslagen en onthouden. Dit helpt het lerend vermogen te verbeteren.

Dagstructuur

Spiqle

De Spiqle is een kalender die op een scherm staat. De mantelzorger kan door middel van een app alle gewenste afspraken en andere informatie op dit scherm weergeven, bijvoorbeeld: begroetingen, afspraken, herinneringen, de klok en het weerbericht. Voor iedere melding kan worden ingesteld hoe vaak het wordt weergegeven, hoelang, hoelang van tevoren etc.

Guiding environment

De guiding environment is een ‘leidende omgeving’, een soort huis van de toekomst dat iemand begeleiding en bijv. herinneringen kan geven. Dit kan worden gedaan door projecties, geluiden, licht, geur enzovoorts.

Cook3r

De Cook3r is een versimpelde kookplaat die mensen kan helpen bij het koken. Bij ieder pitje hoort een speciale pan. De kookplaat geeft aan wanneer bijv. een pan op het fornuis moet en wanneer het eten klaar is. Dit gebeurt door middel van lampjes en geluiden.

Wijkleerbedrijf Lokaal+

Het Wijkleerbedrijf Lokaal+ is een opleidingsplaats voor studenten van het Summa College. Zij kunnen o.a. mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers ondersteunen. Dit kan variëren van huishoudelijke ondersteuning tot aan samen spelletjes spelen. Ook is het mogelijk om het Ontmoetingscentrum bij het Summa College te bezoeken.

Bewegen buitenshuis

Spotter

Dit is een klein, compact apparaatje dat je overal mee naartoe kan nemen. Een naaste kan vervolgens online of via een app volgens waar iemand is. Ook kan je een SOS bericht sturen, veilige zones instellen en bellen via de Spotter.

De Hulpkaart

De Hulpkaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje. Gebruikers kunnen hierop vastleggen hoe anderen het best met hen om kunnen gaan in situaties waarin ze zelf de regie even kwijt zijn. Ook kan er praktische informatie op worden vermeld zoals bijv. medicijnen of telefoonnummers. Klik hier voor een overzicht van de eindpresentatie van dit project en voor meer informatie.

Dag-nacht ritme

Biodynamisch licht

Mensen met dementie hebben vaker last van een verstoord dag-nacht ritme. Biodynamisch licht kan hierbij helpen, aangezien licht een invloed uitoefent op het slaaphormoon in de hersenen. Lampen met biodynamisch licht bootsen de werking van de zon na. Overdag geeft het blauw/wit licht af, wat activerend werkt. Richting de avond wordt het licht warmer en zachter, wat juist rustgevend werkt.

Angst, depressie en (ont)spanning

Virtual reality (VR)

Met een VR bril waan je je in een situatie die vergelijkbaar is met de echte wereld, door middel van beeld en geluid. VR kan onder andere gebruikt worden om mensen met dementie te laten ontspannen, of bij angststoornissen.

Technologische ontwikkelingen tegen angst

Er is onderzoek gedaan naar tools die mensen met dementie kunnen ondersteunen. Het idee is dat er camera’s in huis hangen die emoties kunnen herkennen in het gezicht. Op deze manier kan angst worden herkend, en kunnen er vervolgens hulpmiddelen worden gestart. Voorbeelden hiervan zijn: aanpassingen in de kleur van licht, muziek of geluidsfragmenten, het geluid van de TV dempen, projecties afbeelden en geur, geluid en beeld combineren.

Playtime

Playtime is een tablet waarop verschillende spellen en modules kunnen worden gespeeld. Het doel hiervan is om de sociale, cognitieve en fysieke activiteiten van thuiswonende mensen met dementie te trainen en activeren. Playtime heeft ook een groepsspel met een groot speelbord dat bijvoorbeeld gespeeld kan worden op een dagbesteding.

Liselore snaphaanl 1.jpg

Wil je meer weten over deze hulpmiddelen neem dan contact op met Liselore Snaphaan. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.