Artikelen zoeken

Informeel netwerk in kaart brengen van mensen met dementie

2 oktober 2017 | Mandy Maaskant

Ik ben Mandy Maaskant, 27 jaar oud en studeer Toegepaste gerontologie. Mijn missie: aan ouderen mogelijkheden bieden om langer thuis te blijven wonen. Binnen GGzE werken trajectbegeleiders, die mensen met dementie begeleiden. Ik wil onderzoeken hoe deze trajectbegeleiders het informele netwerk in kaart kunnen brengen. Vervolgens kan GGzE een netwerktool kiezen en het informeel netwerk helpen versterken. Een voorbeeld van zo’n netwerktool is Ecogram, ontwikkeld bij het eLab.

Mandy.jpg

Waarom is het informele netwerk belangrijk?

Ten gevolge van overheidsbezuinigingen moeten mensen met dementie langer zelfstandig thuis blijven wonen. Doordat formele zorg minder beschikbaar is, wordt er steeds meer een beroep gedaan op het informele netwerk. Mensen met dementie hebben op den duur ondersteuning nodig van dit informele netwerk. Een informeel netwerk heeft tevens een positieve invloed op de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

Wat ga ik doen bij GGzE?

Ik ga mijn onderzoek uitvoeren bij Innovate dementia. De komende tijd ga ik trajectbegeleiders interviewen. Bij het in kaart brengen en versterken van het informele netwerk spelen zij een belangrijke rol. Ik ben benieuwd hoe trajectbegeleiders denken over en omgaan met het informele netwerk van mensen met dementie. Ook ga ik met de mensen met dementie en hun mantelzorger zelf praten over de betekenis die zij aan het informele netwerk geven. Aan het eind van mijn afstudeerproject wil ik weten hoe het netwerk het best in kaart gebracht kan worden. Dit geeft mogelijkheden en kansen om een tool te kiezen, waarmee het informele netwerk versterkt kan worden. De tool kan de trajectbegeleiders ondersteunen bij de begeleiding en kan er aan bijdragen dat mensen met dementie zo lang en zo prettig mogelijk thuis blijven wonen.

Waar ben ik nog naar op zoek?

Voor mijn onderzoek ben ik op zoek naar mensen met dementie en hun mantelzorgers die thuis wonen. Graag praat ik met deze mensen over het thuis wonen, het informele netwerk en welke betekenis dit netwerk heeft. Deze gesprekken kunnen mij helpen om inspiratie te krijgen voor mijn onderzoek, maar ook om mijn onderzoek te laten aansluiten bij de mensen met dementie en het netwerk.

Liselore snaphaanl 1.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Liselore Snaphaan. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.