Artikelen zoeken

Mopas GPS transponder getest in Living Lab

26 juli 2016 | Harriët Verbeek, Liselore Snaphaan

Uit behoeftenonderzoek van Innovate Dementia bleek dat er veelvuldig vraag is naar een goedwerkend en makkelijk te bedienen gps toestel. Mensen met dementie en hun mantelzorgers willen graag een hulpmiddel gebruiken dat hen een veilig gevoel geeft als zij zelfstandig op pad gaan. Tevens gaven mantelzorgers aan dat zij veel geruster hun naaste op pad durven laten gaan als zij hun partner of ouder met dementie bij problemen kunnen terugvinden via een bepaald trackingsysteem dat zowel buiten als binnen functioneert.

Een GPS toestel dat aan deze vraag zou kunnen voldoen is de Mopas GPS transponder. Deze transponder probeert mensen met dementie te stimuleren om zelfstandig naar buiten te gaan. Mensen met dementie nemen een transponder mee waarmee zij alarm kunnen maken als zij de weg niet meer weten, en eventueel een spraak-luisterverbinding kunnen leggen met de mantelzorger. De mantelzorger kan bij zo’n alarmering altijd (via een volgsysteem op smart-phone of tablet) zijn naaste op afstand traceren.

Testen

Om te testen of de Mopas voldoet aan de behoefte van mensen met dementie en hun mantelzorgers, zijn er twee pilots gestart. Tijdens de eerste pilot werd duidelijk dat er nog veel aanpassingen aan de Mopas nodig waren, waardoor er een tweede pilot gestart werd nadat deze aanpassingen gerealiseerd waren. De aanpassingen aan het apparaat naar aanleiding van de eerste pilot waren: een spreek-luisterverbinding, goed kunnen volgen van degene die het apparaatje bij zich draagt (via de app, zichtbaar op een kaart op smart-phone of tablet) en een waarschuwing bij laag batterijniveau. Nieuw was de mogelijkheid tot geo-fencing (waarbij een bepaald gebied kan worden afgebakend door de mantelzorger). Tijdens de tweede pilot werd duidelijk dat ‘het kunnen volgen van de cliënt door de mantelzorgers' (op de app) het belangrijkst was voor mantelzorgers om hun naaste gerust alleen op pad te laten gaan. Het toestel voldeed echter niet op dit punt voor meer dan de helft van alle deelnemers.

Verbeterslagen

De conclusie van deze studie luidde dan ook dat Mopas GPS transponder nog een aantal verbeterslagen dient te maken, voordat gebruikers zich voldoende ondersteund voelen door de Mopas. De bevindingen van deze studie zijn inmiddels teruggekoppeld aan Mopas en doorgevoerd in de nieuwe versies van de Mopas.

Harriet Verbeek.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Harriet Verbeek. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.