Artikelen zoeken

Doorontwikkeling online psycho-educatie cursus ‘alles over dementie’

5 maart 2018 | Nienke Flaman, Liselore Snaphaan, Anne van Hersel, Tim van den Bersselaar


In haar behoefteonderzoek heeft Anne van Hersel (voormalig stagiaire bij Innovate Dementia) onderzocht of de psycho-educatie cursus ‘’alles over dementie’’ daadwerkelijk aansluit bij de behoefte van de gebruikers, en hoe de cursus doorontwikkeld kan worden. Er is binnen dit behoefteonderzoek gebruik gemaakt van een literatuurstudie, enquête, veldonderzoek en enkele interviews. De enquête is uitgezet bij de twee besloten facebookgroepen ‘Dementie vandaag contactgroep’ en ‘Dementie Contactgroep’. De interviews (n=3) zijn afgenomen onder de mantelzorgers die de huidige cursus al eens volledig hebben afgerond. Annes’ doel was om binnen 20 weken in co-creatie met de doelgroep (mantelzorgers van mensen met dementie) de psycho-educatie cursus ‘’alles over dementie’’ door te ontwikkelen en vervolgens GGzE breed te implementeren.

Alles over dementie

De online psycho-educatie cursus wordt bij GGzE aangeboden in de online leeromgeving van Minddistrict. Hier kunnen de gebruikers op hun eigen tempo kennis opdoen over dementie. De gebruikers ontvangen niet alleen tips en tricks over hoe om te gaan met iemand die leeft met dementia, maar kunnen bijvoorbeeld ook filmpjes met handige voorbeelden bekijken en lezen hoe de belevingswereld van personen met dementie in elkaar steekt. Daarnaast leren mantelzorgers om voor zichzelf te zorgen en worden er verschillende vragen gesteld om gebruikers te laten nadenken over zijn of haar eigen situatie. De respondenten gaven aan dat ze de cursus als plezierig hadden ervaren. Vooral de praktische tips werpen hun vruchten af.

“Ik vond het lastig om met mijn vrouw te communiceren, maar nu ik maar één vraag tegelijk stel gaat het al een stuk beter. Ondanks dat ik dit soms lastig vind.”

Doorontwikkeling

Uit de enquête, welke is gehouden onder mantelzorgers, kwam naar voren dat er een duidelijke behoefte is aan psycho‐educatie, zoals de module ‘alles over dementie’. Respondenten die de ‘alles over dementie’ module hebben gebruikt, gaven waardevolle tips voor verdere doorontwikkeling. Om te beginnen gaven de respondenten aan dat de cursus niet echt gebruiksvriendelijk is: “Het is te doen, maar er moet veel geklikt worden om op bepaalde punten te komen’’. Om de cursus beter aan te laten sluiten zal er bij het door ontwikkelen van de cursus nauwkeurig naar de wensen van de gebruiker geluisterd worden. Medische termen worden aangepast, stukken tekst worden herschreven en overbodige filmpjes worden verwijderd. Al met al, zal de cursus compacter worden en dus beter aansluiten bij de wensen van de gebruiker.

Liselore snaphaanl 1.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Liselore Snaphaan. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.