Artikelen zoeken

Dementie: Regionaal samenwerken

21 juni 2016 | Liselore Snaphaan, Iris Geerts

Brabant is als regio koploper op het gebied van het implementeren van ondersteunende technologie in de zorg voor mensen met dementie. Op brede schaal wordt samengewerkt en gezocht naar slimme, nieuwe, innovatieve oplossingen op het gebied van dementiezorg. Dit werd bevestigd door het ministerie van VWS tijdens de landelijke regiodag in het kader van de eHealthWeek 2016 in Amsterdam.

Tijdens deze landelijke regiodag tekende Brabant, onder toeziend oog van Staatssecretaris van Rijn, samen met regio Gooi en Vechtstreek de DementieDeal. In deze deal geven ze aan te willen zorgen voor een doorbraak in het gebruik van eHealth voor en door mensen met dementie.

Het stimuleren van het gebruik van eHealth vraagt om zowel technologische en sociale innovatie, iets waar GGzE via Innovate Dementia en de Brabanste Proeftuin Dementie een steentje aan bijdraagt. Beide initiatieven dragen bij aan een regionale samenwerking tussen zorginstellingen, kennisinstellingen, bedrijven, overheidsinstellingen en bovenal mensen die leven met dementie.

Om de kloof tussen bestaande hulpmiddelen en het daadwerkelijke gebruik te beslechten, zijn meerdere stakeholderperspectieven van belang. Zo hebben artsen bijvoorbeeld, tijdens het recente Nationaal Alzheimer Congres 2016, aangegeven dat ze veelal een informerende en adviserende, in plaats van een begeleidende of coachende rol hanteren tijdens hun contacten met mensen die leven met dementie. Het is echter lastig om deze rol te vervullen omdat een overzicht van innovaties voor de dementiezorg nu te versnipperd is. De DementieDeal probeert dit o.a. tegen te gaan.

Via Innovate Dementia en de Brabantse Proeftuin Dementie is GGzE, met name de onderzoeksgroep Evidenced Based Management van Innovatie (EBMI) en Select Ouderenpsychiatrie, betrokken bij het onderzoek naar de samenwerking tussen verschillende stakeholders om de kloof tussen innovaties en het daadwerkelijke gebruik te overbruggen.

Klik hier voor meer informatie over de initiatieven van de DementieDeal.

Liselore snaphaanl 1.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Liselore Snaphaan.

Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.