Artikelen zoeken

CZ Zorgprijs 2016: Vijf vragen aan Nienke Flaman

18 december 2017 | Nienke Flaman, Liselore Snaphaan, Iris Geerts

In 2016 won Innovate Dementia de CZ Zorgprijs met het projectplan ‘B(O)D: ‘begrijpend (onder)handelen bij dementie’. Voor de speciale jubileumuitgave van de CZ Zorgprijs ging Nienke Flaman in gesprek met het CZ Fonds. Dit resulteerde in onderstaand artikel.

CZ Zorgprijs artikel.png

Vijf vragen aan...
Nienke Flaman, GGzE eLab

In 2016 won de online module ‘Begrijpend (onder)handelen bij een dementie’ van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en omgeving (GGzE) de CZ Zorgprijs van 25.000 euro. De module richt zich op het voorkomen van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie.

1. Hoe is het idee voor de module ontstaan?
“Steeds meer zorg wordt extramuraal gegeven. We merken dat het steeds vaker voorkomt dat cliënten met dementie zorg weigeren door de zorgprofessional niet in huis toe te laten. Iedere zorgverlener gaat daar op een eigen manier mee om. Met de online module geven we ze handvatten om dit structureel aan te pakken en om onvrijwillige zorg te voorkomen. We willen laten zien hoe ze in gesprek kunnen blijven met de cliënt vanuit een gelijkwaardige positie, zonder betweterig te zijn of te dwingen. De module ondersteunt vooral ook mantelzorgers. Zij leren hoe ze op een tactische manier het gesprek kunnen aangaan met hun partner of familielid met dementie, bijvoorbeeld over een bezoek aan de huisarts.”

2. Hoe belangrijk was de CZ Zorgprijs voor de ontwikkeling?
“De module stond al langer op onze wensenlijst, want zelfmanagement en zelfregie zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Vooral het omgaan met de eigen regie bij cliënten en hoe je dat positief kunt stimuleren. Maar hoe handel je als je ziet dat het misloopt, dat iemand te veel de eigen regie houdt en zichzelf daarbij zichtbaar tekortdoet en er gevaarlijke situaties ontstaan? De huidige richtlijnen richten zich op ernstig verstoorde situaties zoals gedwongen opname. Concrete handreikingen voor het tussenveld ‘effectieve bemoeizorg’, zoals het in de psychiatrie genoemd wordt, ontbreken. En deze module vult dat gat op. Dankzij de CZ Zorgprijs hebben we nu daadwerkelijk de middelen om de module te ontwikkelen. Daarbij voelt de prijs als een erkenning voor het werk dat is verzet. We hebben zeer positieve reacties gekregen. Ook is de prijs een nieuwe ingang geweest om opnieuw gesprekken te voeren met zorgprofessionals. Het was een moment dat alle betrokkenen zich extra trots voelden.”

3. We zijn een jaar verder. Wat is de status?
“De ontwikkeling is in volle gang. Het is een hele klus, omdat er nog niets bestaat voor deze specifieke groep mensen met dementie. Er gaat veel onderzoek en studie aan vooraf, omdat we ook iets goeds willen neerzetten. De module maakt straks deel uit van de bestaande module ‘Psycho-educatie: alles over dementie’ die al heel veel wordt ingezet. Naast teksten maken we ook filmpjes, illustraties en videoscribes. De verwachting is dat de module in de herfst van dit jaar live gaat.”

4. In welke behoefte van zorgprofessionals en mantelzorgers voorziet de module?
“Juist bij mensen met dementie waarbij de communicatie stroef verloopt, is er een grote behoefte aan achtergrondinformatie, tips en adviezen. Denk aan mensen die weinig tot geen inzicht hebben in hun situatie, zorg mijden, snel agressief worden of zichzelf ernstig verwaarlozen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je in contact komt en blijft, zodat mensen toch de benodigde zorg krijgen? De groep over wie de module gaat, heeft zeer uiteenlopende problemen. Van ontremd gedrag tot totale initiatiefloosheid. Wat heb je dan nodig als mantelzorger om overeind te blijven? Daar speelt de module op in. Ook is het mogelijk om via de online module persoonlijk advies te vragen.”  

5. Hoe wordt gewaarborgd dat de module echt helpt om de zorg te verbeteren?
“Net als bij al onze andere projecten vragen we zorgverleners, mantelzorgers en cliënten om input. Die informatie bepaalt de inhoud van de module. In Brabant wordt op brede schaal samengewerkt en gezocht naar slimme, nieuwe, innovatieve oplossingen op het gebied van dementiezorg. Deze innovaties testen we in de thuisomgeving van mensen met dementie. Dit resulteert in hulpmiddelen die hun functioneren verbeteren, mantelzorgers een steuntje in de rug bieden en de kwaliteit van leven kunnen verhogen. Het doel is dat meerdere instellingen in en om Eindhoven gebruik kunnen maken van de module. De module moet toegankelijk worden voor een grote groep mensen.”


“Mantelzorgers leren via de module hoe ze op een tactische manier het gesprek kunnen aangaan met hun partner of familielid met dementie, bijvoorbeeld over een bezoek aan de huisarts”


Bekijk hier het jubileumagazine van de CZ Zorgprijs.

 

nienke flaman.PNG

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Nienke Flaman. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.