Artikelen zoeken

Hulpmiddelen

Innovate Dementia richt zich op het ontwikkelen van hulpmiddelen die bijdragen aan het zo lang mogelijk thuis wonen met dementie. Inmiddels hebben al meer dan 200 personen met dementie (en hun mantelzorgers) deelgenomen aan Innovate Dementia.

Deelnemers hebben vragenlijsten ingevuld, deelgenomen aan de discussiegroepen en hulpmiddelen thuis uitgetest. Hieronder vindt u een overzicht van alle hulpmiddelen die in gebruik zijn, getest zijn/worden of waar op dit moment onderzoek naar gedaan wordt.

Overzicht geteste hulpmiddelen.png