Artikelen zoeken

Dementia Dynamics in Design

Begin 2018 is het driejarig project Dementia Dynamics in Design gestart. Het project valt onder het Create Health-programma van ZonMW, wat zich richt op het bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen rondom gezond en actief ouder worden.

Aanleiding en doel

Thuiswonende ouderen die te maken krijgen met dementie ondergaan allerlei veranderingen. Dementie kan zorgen voor geheugenklachten, gedragsveranderingen en veranderingen van karakter. Voor naasten en henzelf kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. Dit alles kan ertoe leiden dat mensen met dementie minder vaak contact hebben met anderen en zich eenzamer voelen. Ook kan men moeite krijgen met het bedienen van apparaten zoals mobieltjes. In het project Dementia Dynamics in Design ontwerpen en testen we nieuwe technologische oplossingen die ouderen met beginnende dementie helpen bij het onderhouden van sociale contacten. Dit doen we samen met hen en hun naasten. Het project heeft als doel: 

“Begrijpen wat thuiswonende ouderen met beginnende dementie meemaken op sociaal gebied en hen betrekken bij het ontwerpen van nieuwe technologische oplossingen gericht op hun sociale uitdagingen.”

Uiteindelijk hopen de partners zowel een bijdrage te leveren aan de sociale gezondheid van thuiswonende ouderen met beginnende dementie als een wetenschappelijke bijdrage.

Activiteiten

Binnen het project worden in drie jaar tijd verschillende activiteiten uitgevoerd om het doel te bereiken. Deze activiteiten zijn te zien in onderstaande tabel.

DDD tijdpad.png

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen wetenschappelijk centrum Tranzo (Tilburg University), Technische Universiteit Eindhoven, zorginstelling GGzE en netwerkorganisatie Slimmer Leven 2020.

  • Tranzo
    • Tranzo voert het langdurige onderzoek naar de sociale gezondheid en behoeften van thuiswonende ouderen met beginnende dementie uit. Daarnaast is Tranzo verantwoordelijk voor de projectcoördinatie.
  • TU/e
    • TU/e zal technologische oplossingen ontwikkelen en testen met als doel de sociale gezondheid van thuiswonende ouderen met beginnende dementie te ondersteunen en te verbeteren.
  • Slimmer Leven 2020
    • Slimmer Leven draagt zorg voor het werven van deelnemers voor het project en voor het verspreiden van de resultaten en belangrijk nieuws betreffende het project.
Liselore snaphaanl 1.jpg

Meer weten over Dementia Dynamics in Design? Neem dan contact op met Liselore Snaphaan. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.