Artikelen zoeken

POD Symposium ‘Op weg naar dialoog – Openingen en valkuilen’

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan het tweede PODNL symposium ‘Op weg naar Dialoog – Openingen en valkuilen.’
Met het thema van het eerste PODNL symposium (Dialogue First, januari 2018) benadrukten wij de noodzaak van het komen tot dialoog. Met het tweede PODNL symposium zetten we een volgende stap: we zijn/gaan op weg naar dialoog en geven meer inzicht in mogelijke openingen en valkuilen. Hiermee geven wij tegelijk al aan dat de juiste intentie (dialogue first!) op zich ontoereikend zal zijn; er komen wel degelijk vaardigheden aan te pas, er zijn geen snelle methodes of pasklare strategieën en met enkel ‘op je handen zitten’ om overhaaste oplossingen te vermijden, kom je er niet.

Wees welkom

Datum: 11 oktober 2019

Tijd: 9.45-17.00 uur

Locatie: <The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL, Utrecht-Zuilen

Kosten: Toegangsprijs: €250,-
Gereduceerd tarief voor werknemers van aan Kenniscentrum Phrenos deelnemende instellingen: €200,-
Gereduceerd tarief voor leden van POD Nederland: €150,-
Gereduceerd tarief €75,- (voor mensen met een maandinkomen van € 1.025,- of lager)

Meld je direct aan 

Contact: Phrenos 030 - 2931626

Voor wie?

Voor zorgprofessionals en hun bestuurders, cliënten en hun naasten, studenten en zeker ook een algemeen publiek een openhartige blik in de keuken van Peer-supported Open Dialogue (POD). 

Doel

Paul Moyaert, auteur en emeritus hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de KU Leuven, zal ons meenemen op zijn persoonlijke weg naar dialoog. In een serie korte presentaties delen diverse betrokkenen bij POD-netwerkgesprekken hun ervaringen. In de twee workshoprondes verkennen we meer diepgaand verschillende POD-thema’s.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP, NVRG en Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV), FGzPt, Kwaliteitsregister V&VN en VSR.

Peer-supported Open Dialogue

Peer-supported Open Dialogue (POD) is een zorgpraktijk, o.a. bij psychische crises, die zich richt op het direct betrekken van iemands netwerk en het wezenlijk bespreken van zorgen, wensen, betekenissen en passende deskundige behandelingen. Enkele kernwaarden van POD zijn meerstemmigheid (polyfonie) en dialoog, kunnen reflecteren, compassie, onzekerheid tolereren en niets wordt besproken over de cliënt in diens afwezigheid.

POD Nederland

POD is ontstaan in Finland, doorontwikkeld in Engeland en wordt in Nederland sinds 2017 aangeboden door speciaal opgeleide multidisciplinaire teams bij GGz Eindhoven, Altrecht, Lister, MET ggz en Lentis. Deze organisaties werken samen met Kenniscentrum Phrenos aan onderzoek en verdere ontwikkeling van opleiding, dit alles onder de naam POD Nederland (PODNL).

Weblinks met meer informatie

  • POD bij GGzE ; klik hier
  • POD team GGzE; klik hier
  • POD Nederland: klik hier
  • Twitter: klik hier
  • Interview met Paul Moyaert in Trouw: lees hier
  • Boekuitgave Paul Moyaert – Schizofrenie: een filosofisch essay over waanzin: lees hier

 

Programma

09.00 Ontvangst en registratie  
09:30 Opening Dagvoorzitter Marie-Louise Vossen, Lid Raad van Bestuur GGzE
10:00 Lezing Paul Moyaert, auteur en emeritus hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de KU Leuven
10.45 Persoonlijke ervaringen met POD: Wat heeft het je gebracht? Serie 1
  Een netwerk over hun POD-ervaringen samen met POD-facilitator
  Een netwerk over hun POD-ervaringen samen met Noor van Overbeek (POD-facilitator GGzE) en Osman Evren (ervaringsdeskundig POD-facilitator GGzE)
11:30 PAUZE  
12:00 Persoonlijke ervaringen met POD Serie 2
  Een cliënte over haar ervaringen met POD samen met Chantal Goudsmits en Esther Rook (beiden POD-facilitator GGzE)
  Ervaringen van ervaringsdeskundigen Sanna Martha (ervaringsdeskundig POD-facilitator Altrecht)
Heleen Wadman (ervaringsdeskundig POD-facilitator Lentis)
Yvonne Willems (ervaringsdeskundig POD-facilitator METggz)
  Ervaringen vanuit organisatorisch perspectief Machteld van Raalte en Margo Speksnijder (beiden locatiehoofd Lister)
  Wat ervaren behandelaren? Kwok Wong (psychiater POD-team GGzE)
Jeanine van der Meijden (klinisch psycholoog Centrum Autisme GGzE)
13:00 LUNCH  
14:00 Workshops – Ronde I Zie hieronder
15:00 Pauze  
15:30 Workshops – Ronde 2 Zie hieronder
16:30 Afsluiting door dagvoorzitter  
16:45 Borrel  

Workshops

In totaal worden 8 workshops aangeboden – 4 workshops per ronde.

14:00 RONDE I Maak uw keuze: 1e en 2e voorkeur
1. Dialoog onder druk – Over vaardigheden en valkuilen bij crisissituaties Dirk Corstens (sociaal psychiater/psychotherapeut/POD-facilitator METggz)
Martijn Kole (ervaringsdeskundig POD-facilitator Lister)
2. Polyfonie of kakofonie? – Over meerstemmigheid tijdens POD-netwerkgesprekken Cliënte samen met Chantal Goudsmits en Esther Rook (beiden POD-facilitator GGzE)
3. Lessen in nederigheid – Over de POD-opleiding en werkend leren Dienke Boertien (ervaringsdeskundig POD-facilitator Kenniscentrum Phrenos)
4. Op weg naar binnen – Over compassie en contact maken Christina Piontek (ervaringsdeskundig POD-facilitator METggz)
15.30 RONDE II Maak uw keuze: 1e en 2e voorkeur
5. Op weg naar beter – Over waarden en wensen in de zorg Sanna Martha (ervaringsdeskundig POD-facilitator Altrecht)
Yvonne Willems (ervaringsdeskundig POD-facilitator METggz)
6. Op weg naar terughoudendheid? – In dialoog over medicijngebruik Heleen Wadman (ervaringsdeskundig POD-facilitator Lentis)
Kwok Wong (psychiater POD-team GGzE)
7. Op weg naar samenwerking – Over implementatie en teamvorming Cynthia Blaauw (manager FACT GGzE en pilotleider POD)
Fred Marquenie (algemeen manager Altrecht Jongvolwassenen)
8. Op weg naar resultaten – Over wensen en criteria voor POD-onderzoek Chrisje Couwenberg (sr stafmedewerker onderzoek en beleid Kenniscentrum Phrenos)
Karin Lorenz (onderzoeker GGzE/Tranzo)

 

Locatie

LOCATIE