Artikelen zoeken

Koekjesmonster

Input hulpverleners gevraagd voor 'Ontwikkeling Hulpkaart'

De Hulpkaart is, als afgeleide van de Crisiskaart, een concept met veel potentie, maar vraagt nog verdere ontwikkeling om goed aan te sluiten bij de behoefte van de gebruikers. GGzE zet zich hier voor in, maar heeft hierbij hulp nodig.

Workshop ‘Ontwikkeling Hulpkaart’ De workshop voor zorgporfessionals wordt georganiseerd aan de hand van de Tools voor Moed®-klantreis methode. De doelgroep welke tijdens de workshop centraal zal staan, zijn personen met dementie.

Datum: dinsdag 28 mei 

Tijd: 13.30-16.30 u

Locatie: GGzE (exacte locatie volgt)

Kosten: Gratis

Meld u snel aan door te klikken op deze link

Contact voor info: projectleider Karin Lorenz (karin.lorenz@ggze.nl)

Voor wie?

Mensen die hulp willen verlenen (Politie, ambulancepersoneel, (dementievriendelijke) gemeenten, detailhandel, supermarkten)

Doel

Even de weg kwijt zijn, letterlijk of figuurlijk. Sommige burgers hebben hierop een verhoogd risico. Door dementie, een verslaving, een verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Om deze mensen snel de hulp of zorg te kunnen bieden die zij op dat moment nodig hebben, is er de Hulpkaart.

De Hulpkaart biedt mensen die hulp willen verlenen (zoals politie, hulpverleners en omstanders) handelingsperspectief om direct datgene te doen wat nodig is en helpt. Dat voorkomt onnodige escalaties van lastige situaties en draagt zo bij aan de veiligheid van de persoon zelf en aan de veiligheid in de wijk.

De Hulpkaart is landelijk in ontwikkeling met uiteindelijk doel dat de Hulpkaart voor iedere burger die er baat bij heeft, beschikbaar gaat komen. In een reeks van workshops probeert men met diverse deelnemersgroepen te achterhalen waar de behoeften liggen voor verdere ontwikkeling van de Hulpkaart. 

Uw kennis en ervaring is nodig om tot een zo goed mogelijke Hulpkaart te komen en voor u een kans om invloed uit te oefenen op de vormgeving van dit product. 

Locatie