Artikelen zoeken

Nieuwe GGz

18 december 2015 | Marion del Prado

Congres 17 maart 2016: Goede GGZ! Herstel van de menselijke maat

Samen met Mondriaan organiseert GGZ-Eindhoven en Stichting Sympopna op 17 maart 2016 dit grensverleggende congres. Op die dag wordt een nieuwe GGZ gepresenteerd, een die op menselijke maat is gesneden: goed uitgewerkt, goed onderbouwd en praktisch uitvoerbaar.

Kijk voor uit gebreide info naar www.sympopna.nl

Tijdens dit congres wordt op prikkelende wijze de weef- fouten in het hedendaagse, grootschalige denken blootgelegd en concrete alternatieven aangereikt. Direct in het hart van het primaire proces van behandeling en zorg wordt aangesloten bij de persoonlijke situatie van de patiënt en consequent koers gezet op diens herstel. Het overgeorganiseerde systeem dat steeds weer uitgaat van ‘de gemiddelde patiënt’ en tegen beter weten in blijft sturen op standaardisering, heeft zijn grenzen bereikt. Verlost van die ketenen manifesteert zich een GGZ die op het niveau van de persoon, de familie én de community individueel herstel faciliteert.

 • Programmacommissie: Prof. dr. Philippe Delespaul/ Dr. Tony Rasenberg/ Dr. Wanda Kruijt/ Prof. dr. Berno van/Casper Nusselder
 • Doelgroep Hulpverleners in de GGz (psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, agogen, vaktherapeuten e.a.), ervaringsdeskundigen, familieleden, managers, beleidsmakers, directeuren, leden van raden van bestuur, mensen werkzaam bij welzijnsinstellingen, gemeentelijke diensten, landelijke overheden, politie, justitie, woningcorporaties, verzekeraars, maatschappelijke dienstverlening en alle anderen die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg aan mensen met een psychische aandoening.
 • Het zal deze dag gaan over:
  • Aanhaken bij het herstelniveau van de patiënt.
  • De kracht van het normale gesprek.
  • De basis van de therapeutische relatie.
  • Individuele dosis-optimalisatie van medicatie, onder leiding van de patiënt.
  • De werkelijke bijdrage van neurowetenschap.
  • De kern van professionele methodieken binnen handbereik (ook voor leken).
  • Eerste hulp bij psychische klachten voor alle burgers.
  • mHealth: complementair in alle zorg.
  • Van ervaringsdeskundigheid naar multideskundigheid.
  • Specifieke en non-specifieke factoren in herstelondersteuning.
  • Luisteren naar de mensen: energie en kennis putten uit het verhaal.
  Er zijn verschillende bijdragen van GGzE. Bijvoorbeeld deze workshops over:

Congres 17 maart 2016: Goede GGZ! Herstel van de menselijke maatWanda Kruijt

Wilt u meer weten over dit congres neem dan contact op met Wanda Kruijt. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.