Artikelen zoeken

Oproep voor aanmeldingen

24 October 2016 | Hans Marechal | Implementatie Toon project timeline
Wochenklausure: ARTIST IN RESIDENCE PROGRAMMA EINDHOVEN
Oproep voor aanmeldingen
ARTIST IN RESIDENCE PROGRAMMA EINDHOVEN

Oproep voor aanmeldingen
Gastkunstenaarprogramma Eindhoven
Georganiseerd door het Van Abbemuseum en GGzE

Deadline voor aanmeldingen: 31.12.2016, 23:59 CET
Bekendmaking uitslag: 01.02.2017
Verblijfperiode: 02.10.2017 - 02.12.2017

INTRODUCTIE

Geestelijke gezondheidszorg is een belangrijk onderwerp tegenwoordig met de opkomst van stress-gerelateerde ziekten, zoals burn-out en depressie in aanvulling op ernstige diagnose zoals persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie en verslaving. Het merendeel van de getroffen mensen zit thuis en slechts een klein deel verblijft in psychiatrische ziekenhuizen. Echter, psychiatrische ziekten zijn nog steeds gestigmatiseerd door de maatschappij, niet in het minst vanwege de problematische geschiedenis van psychiatrische zorg.

Geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie hebben deze uitdagingen aangenomen en vonden een nieuw begrip dat een interdisciplinaire aanpak omvat ten dienste van het welzijn van de getroffen personen. Innovatieve artistieke strategieën spelen een vitale rol in deze ontwikkeling wanneer ze reageren op deze vraagstukken van processen die helpen om vorm te geven aan de perceptie van de psychiatrie in de samenleving.

PROGRAMMA

Het Van Abbemuseum en de GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen) bieden kunstenaars of kunstenaarsgroepen uit binnen- en buitenland die werken op gebieden als de maatschappelijk geëngageerde kunst, community art [gemeenschapskunst], participatiekunst, kunst en wetenschap, sociaal ontwerp en soortgelijke de gelegenheid zich aan te melden voor het gastkunstenaarprogramma ‘Kunststrategieën in de psychiatrie’. De gekozen gastkunstenaars wordt gevraagd gedurende een twee maanden durend verblijf bij GGzE te werken aan de ontwikkeling en realisatie van kwalitatief hoogstaande locatiegerichte projecten en innovatieve benaderingen met een concrete, positieve en blijvende invloed op een of meer van de volgende doelen:

 • Het tegengaan van vooroordelen in de maatschappij tegen de geestelijke gezondheidszorg en psychische aandoeningen;
 • Het tegemoetkomen aan de specifieke behoeften en problemen van cliënten, ex-cliënten, hun familie en vrienden;
 • Het bevorderen van de insluiting van cliënten of ex-cliënten in de samenleving;
 • Het verbeteren van de levens- en woonomstandigheden van cliënten of ex-cliënten;
 • Het verbeteren van de werkomstandigheden en –omgeving in de GGzE;
 • Een concrete, positieve en blijvende bijdrage leveren aan de instelling, haar cliënten en personeel.

Om een veelzijdig inzicht te kunnen krijgen in het functioneren van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg, haar cliënten en personeel wordt de uitgenodigde kunstenaars ter plekke, bij de GGzE, een atelier ter beschikking gesteld. Ze worden gevraagd zich in te stellen op een nauwe samenwerking met de GGzE en het Van Abbemuseum, en ook met plaatselijke of landelijke instellingen, organisaties, gemeenschappen en individuen die betrokken zijn bij kwesties rond de ingediende projecten.

Projecten die betrekking hebben op klassieke vormen van kunsttherapie zijn uitgesloten van deelname aangezien de GGzE al met succes kunsttherapieprogramma’s uitvoert.

DUUR VAN HET GAST KUNSTENAARSCHAP

Het gastkunstenaarschap valt uiteen in drie fasen:
Onderzoeksfase: De geselecteerde kunstenaars worden uitgenodigd voor een drie tot vijf dagen durend voorbereidend bezoek aan Eindhoven in het voorjaar van 2017.
Verblijfsfase: De geselecteerde kunstenaars werken gedurende de twee maanden oktober en november 2017 op locatie bij de GGzE.
Presentatiefase:
Het project wordt op een passende manier gepresenteerd; de locatie en het tijdstip van die presentatie zijn afhankelijk van de aard van het project. De kunstenaars zijn bij de presentatie van hun project aanwezig.

WIE KAN ZICH AANMELDEN?

Nederlandse of buitenlandse kunstenaars of kunstenaarsgroepen (maximaal 5 personen) die werken op gebieden als maatschappelijk geëngageerde kunst, community art [gemeenschapskunst], participatiekunst, kunst en wetenschap, sociaal ontwerp en aanverwante gebieden worden uitgenodigd zich aan te melden. Studenten zijn van deelname uitgesloten. Leeftijdslimieten zijn niet van toepassing..

ACCOMMODATIE EN ATELIER

Accommodatie wordt ter beschikking gesteld door het Van Abbemuseum. Een atelier wordt ter beschikking gesteld door de GGzE.

STIPENDIUM EN PRODUCTIEBUDGET

De geselecteerde kunstenaar (of kunstenaarsgroep) ontvangt voor zijn/haar deelname aan het hele programma (onderzoek, verblijf en presentatie) een stipendium van € 7.000,- ter dekking van al zijn/haar verblijfskosten.Voor de realisatie van het project, met inbegrip van de bijbehorende documentatie, communicatie en presentatie wordt een operationeel budget van maximaal € 5.000,- ter beschikking gesteld.

Reiskosten worden vergoed tot een maximum van € 2.000,-

-ONDERSTEUNING

Het Van Abbemuseum biedt curatoriële en organisatorische ondersteuning. De kunstenaar ontwikkelt een passende presentatie van het project in samenwerking met het Van Abbemuseum.
GGzE levert medische expertise en geeft toegang tot haar voorzieningen, personeel en cliënten (voor zover medisch verantwoord en met hun instemming).

VEREISTEN WAAR DE DEELNEMERS AAN MOETEN VOLDOEN
 • Kandidaten spreken vloeiend Engels of Nederlands.
 • De deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle zaken in verband met visa.
 • Voor hun werk ter plekke wordt voor de deelnemers een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten; ze dienen in hun eigen land een reisverzekering af te sluiten.
 • De geselecteerde kunstenaars komen voorafgaand aan hun verblijf naar Eindhoven voor een kennismaking met de locatie en onderzoek ten behoeve van hun project bij de GGzE en het Van Abbemuseum (3-5 dagen).
 • De deelnemers zijn gedurende het gastkunstenaarschap (twee maanden) ter plekke aanwezig.
 • De deelnemers komen regelmatig bijeen met vertegenwoordigers van Van Abbe en de GGzE om hen op de hoogte te houden van de voortgang van hun project.
 • De deelnemers ontwikkelen met het Van Abbemuseum en in samenwerking met de GGzE een passende presentatie.
 • De deelnemers zijn bij de presentatie aanwezig.
 • De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun operationeel budget (ook rekening houdend met de kosten van onderhoud en/of voortzetting van het project).
 • De deelnemers leggen correct (met de originele betalingsbewijzen) verantwoording af van de besteding van het operationeel budget.
 • Ten slotte zorgen de deelnemers voor een passende documentatie in de vorm van teksten, foto’s, video, etc.

Kandidaten spreken vloeiend Engels of Nederlands.

AANMELDINGSPROCEDURE

Aanmelding vindt plaats door inzending van:
- Een ingevuld aanvraagformulier (hier te downloaden)
- Een tekst (maximaal 4000 tekens / een pagina A4) met een samenvatting van de motivatie, ideeën of concepten van de aanvrager met betrekking tot zijn/haar project. We vragen de kandidaten zo mogelijk hun werkwijze, benadering, motivatie en/of doelstellingen te omschrijven, maar we vragen geen concreet projectvoorstel!
- Een documentatie van maximaal vijf eerdere artistieke projecten.
Kandidaten wordt verzocht alle bovengenoemde informatie (in het Engels of het Nederlands) in één pdf-bestand (max. 5 MB) te e-mailen naar:residency@vanabbe.nl.

JURY

De jury bestaat uit Annie Fletcher (hoofdconservator Van Abbemuseum), Wilma Wilgenhof (manager Concern Audit GGzE) en Henri Snel (Alzheimer-Architecture / Rietveld Academie Amsterdam). Het gastkunstenaarprogramma ‘Artistic Strategies in Psychiatry’ is op uitnodiging van het Van Abbemuseum geïnitieerd en ontworpen door de kunstenaarsgroep WochenKlausur (www.wochenklausur.at).

The jury consists of Annie Fletcher (Chief Curator, Van Abbemuseum), Wilma Wilgenhof (Audit Manager, GGzE) and Henri Snel (Alzheimer Architecture/ Gerrit Rietveld Academie Amsterdam). Dit is de laatste fase van hun deelname als 'artist in residence' in het Museum of Arte Util.
(link:
https://vanabbemuseum.nl/en/programme/programme/museum-of-arte-util/)

21-linkedin-picture-11068-0_160x160.jpg

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Hans Marechal. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.