Artikelen zoeken

Medewerkers medisch-psychiatrische onderzoeksgroep

13 April 2017 | Machteld Marcelis | Concept Toon project timeline

Medisch-psychiatrische onderzoeksgroep

Psychopathologie en veerkracht - transdiagnostische mechanismen en interventies

De onderzoeksgroep houdt zich in nauwe samenwerking met collega’s van de School for Mental Health and Neuroscience van de Universiteit Maastricht bezig met medisch-psychiatrisch onderzoek op het gebied van met (vroege) psychose, autismespectrumstoornissen en stemmingsstoornissen. Centraal staat onderzoek naar onderliggende mechanismen en aangrijpingspunten voor gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling, vanuit een transdiagnostische benadering. We richten ons voornamelijk op mobile Health waarbij zelfmonitoring met behulp van de PsyMate smartphone applicatie wordt ingezet voor zelfmanagement en om meer inzichten te krijgen in mechanismen in het dagelijks leven. Daarnaast doen we onderzoek naar neurobiologische en neurocognitieve processen die het ontstaan en het beloop van psychische aandoeningen beïnvloeden.

Onderzoeksthema’s: van onderliggende mechanismen naar interventies

Onze onderzoeksthema’s richten zich op processen die ten grondslag liggen aan het ontstaan en het beloop van psychische aandoeningen en factoren die juist het psychisch welbevinden bevorderen. Kennis over deze processen wordt ingezet voor de ontwikkeling van diagnostische hulpmiddelen en behandelingen die beter inspelen op de individuele cliënt.


Psychische klachten in het leven van alledag

Doel van dit onderzoeksthema is om inzicht te krijgen in hoe mensen met psychische aandoeningen functioneren in het dagelijks leven. Om het ontstaan en beloop van psychische klachten beter te kunnen begrijpen, is het nodig om mensen te bestuderen in hun normale dagelijkse leven. Stemming, psychische ervaringen en gedrag kunnen immers niet los van de omgeving worden gezien. Door op een systematische manier gevoelens en gedrag in het dagelijks leven en de context waarin deze plaatsvinden te registeren, kan gedetailleerder worden ingezoomd op oorzaken van psychische aandoeningen.


Onderliggende neurobiologische en neurocognitieve processen

Binnen dit onderzoeksthema wordt gekeken naar de rol van hersenprocessen, stress- en informatieverwerking (bijvoorbeeld aandacht en geheugen) bij het onstaan en beloop van psychische aandoeningen.


Zelfmonitoring als diagnostisch hulpmiddel

Door cliënten hun eigen dagelijkse ervaringen en de context waarbinnen deze plaatsvinden te laten registreren kan een nauwkeurig beeld gekregen worden over hoe de factoren die invloed hebben op iemands stemming, gedrag en klachten. Dit kan aangrijpingspunten bieden voor gepersonaliseerde diagnostiek. Binnen dit onderzoeksthema wordt de effectiviteit en klinische toepasbaarheid van elektronische zelfmonitoring in de diagnostiek van onder andere psychose, autisme spectrumstoornissen en stemmingsstoornissen onderzocht.


Zelfmonitoring als innovatieve behandelstrategie

Binnen dit onderzoeksthema wordt de effectiviteit en klinische toepasbaarheid van innovatieve zelfmonitoring-interventies onderzocht op het gebied van psychotherapeutische en farmacotherapeutische behandelingen (bijv. dosis-optimalisatie).


Medewerkers

Wetenschappelijke staf

Dr. Machteld Marcelis, onderzoeksprogrammaleider

Psychiater, hoofdopleider psychiatrie, universitair hoofddocent Universiteit Maastricht

Dr. Claudia Simons, senior wetenschappelijk medewerker

Psycholoog

Onderzoekers

Drs. K. van der Linden, promovenda

Orthopedadoog

Drs. J. Rickelt, promovenda

Psychiater

Drs. J. van Oosterhout

GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog

drs. K. Broekmans

GGz Verpleegkundig specialist

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Christel Mink. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.