Artikelen zoeken

LiZe Productfoto.jpg

LiZe

Projectaanvraag
Middels deze projectaanvraag willen de aanvragende partijen CE-Mate en GGzE een samenwerking opstarten en verduurzamen rond het gezamenlijk naar de GGz markt brengen van een lithium zelf testmethode met blended care zorgmodule voor cliënten met een bipolaire stoornis.

CE-Mate

CE-Mate heeft reeds een gevalideerde lithium zelf test ontwikkeld op basis van een unieke en gepatenteerde Lab-on-a-Chip technologie die gebruik maakt van capillaire elektroforese. De applicatie is in een eerdere fase reeds technisch en klinisch gevalideerd.

Nieuw
Nieuw in deze aanvraag zijn de ontwikkeling van een telecommunicatie platform waarmee data van de lithium zelftest middels een bluetooth en IP verbinding gedeeld wordt met het systeem van het klinisch laboratorium en/of de psychiatrische instelling en de ontwikkeling van een blended care module waarin de gemeten data wordt gebruikt om de cliënten meer inzicht te geven in eigen patronen van pieken en dalen in stemmings- en energieniveau.

Proeftuinen
Met de proeftuinen binnen dit Crosscare project wordt onderzocht hoe de lithium zelftest het beste binnen de psychiatrische behandelsetting in Nederland en België geïmplementeerd kan worden. In beide proeftuinen worden gebruikersgroepen van zowel cliënten als behandelaren gevormd waarmee co-creatie sessies plaatsvinden gericht op zowel de ontwikkeling als de implementatie van de lithium zelf test met blended care module.

Voordeel
Het belangrijke voordeel voor cliënten van dit systeem is dat zij veel minder belast worden met laboratorium onderzoeken en er tegelijkertijd veel minder risico is op gevaarlijke bijwerkingen zoals lithium vergiftiging. Het belangrijk voordeel voor behandelaren is dat zij een veel directer en completer krijgen van de situatie van de cliënt op basis waarvan zij hun medicatie voorschriften kunnen baseren.

Daarbij kan de combinatie van de lithium zelf test en blended care module leiden tot betere medicatietrouw en daardoor effectievere behandeling van bipolaire stoornissen.

Wanda Kruijt

Wilt u meer informatie over dit onderwerp neem dan contact op met Wanda Kruijt. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.